Moordenaar met gratie

Nederland ,Zaandam, 1-11-2007 Drijvend detentieplatform.Begin november neemt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerste van de twee nieuwe detentieplatforms in gebruik. De platforms zijn in opdracht van DJI gebouwd en bieden elk plaats aan 288 personen. De drijvende platforms zijn bestemd voor vreemdelingenbewaring. Maarten Hartman Hartman, Maarten

De advocaat was verheugd dat ze het telefoontje mocht plegen. Haar cliënt moest huilen toen hij het nieuws hoorde. In juli belde Judith Serrarens uit Maastricht haar 50-jarige cliënt, die een levenslange gevangenisstraf uitzat voor een dubbele moord, gepleegd in Frankfurt. Minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) had hem gratie verleend. De man had longkanker en uitzaaiingen. Een arts verwachtte dat hij nog één à twee maanden zou leven. Toen hij vrijkwam, had hij zeventien jaar vastgezeten. Gratie was al 23 jaar niet meer verleend.

Hoe is het nu met uw cliënt?

„Die leeft niet meer, zoals de verwachting was. In de eerste helft van oktober is hij overleden.”

Hoe bracht hij zijn laatste tijd in vrijheid door?

„Hij was bij zijn gezin. Hij heeft drie kinderen. Zij hadden hem nooit, in ieder geval niet bewust, buiten de gevangenis meegemaakt. Enkelen van hen zijn tijdens zijn detentie verwekt.”

Hoe was zijn gemoedstoestand?

„Hij was dankbaar. Hij heeft op een menswaardige manier afscheid kunnen nemen. Hij is tot op het laatst helder geweest.”

Was het voor u ook een persoonlijk succes, de gratie?

„Ik was er heel blij mee, maar ik hoop dat justitie in de toekomst royaler gratie gaat verlenen. Mijn cliënt heeft het alleen maar gekregen omdat hij terminaal was. Maar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens én de Hoge Raad hebben aangegeven dat er geen sprake mag zijn van een uitzichtloze straf.”

    • Merel Thie