'Mensen isoleren nauwelijks'

Het huidige energielabel voor woningen werkt niet. De PvdA wil verkopers dwingen hun huis te isoleren. De Vereniging Eigen Huis is tegen.

Er zouden meer verplichtende maatregelen moeten komen om woningisolatie te bevorderen. Minister Jacqueline Cramer (Milieu, PvdA) sluit dergelijke maatregelen niet uit, zo zei ze gisteren na afloop van de ministerraad. Volgens een voorstel van haar partij zouden verkopers en verhuurders vanaf 2015 panden met het ongunstige energielabel F of G pas mogen verkopen of verhuren na isoleringsmaatregelen te hebben getroffen.

Vereniging Eigen Huis is tegen het voorstel. Volgens haar staan „energiebesparing en woningisolatie al hoog op de prioriteitenlijst van huiseigenaren”. Van woningbezitters kan niet verlangd worden dat zij voor de verkoop nog fors investeren, stelt woordvoerder Hans André de la Porte. „Nieuwe eigenaren willen woningen met een F- of G-label vaak grondig verbouwen. Isolatie wordt dan meegenomen. Het is logischer de nieuwe eigenaar dat naar eigen wens te laten uitvoeren.”

Woordvoerder klimaat- en energiezaken van de PvdA-fractie is Diederik Samsom. Hij vindt het „normaal” dat er verplichtende maatregelen komen. „Op 15 juni van dit jaar hebben wij al gezegd dat als stimulerende maatregelen niet voldoen, dwang niet langer uitgesloten moet worden. Blijkens een brief aan de Kamer van twee weken geleden is die gedachte door de regering overgenomen.”

Eigen Huis stelt dat dwang niet nodig is, omdat er voldoende enthousiasme voor woningisolatie is.

„Nee, dat klopt niet. Mensen isoleren hun huizen niet of nauwelijks. Scholen en ziekenhuizen stoken voor de mussen. Nieuwe woningen hebben inderdaad een plus-plus-pluslabel, maar het gaat natuurlijk om de vooroorlogse woningen. De subsidies voor zonnepanelen zijn inderdaad overtekend, maar dat zijn andere mensen dan degenen die hun woning zouden moeten isoleren.”

Die moeten vlak voor de verkoop een investering doen, die ze nooit meer terugverdienen.

„Die verdienen ze niet terug op langere termijn, maar in één dag! Hun woning levert namelijk meer op. En het gaat niet om forse investeringen. Het hangt uiteraard af van het pand, maar een vloer of dak isoleren kan voor een paar duizend euro. Dan kun je al van G naar F of van F naar E komen. Wat het geëiste niveau precies wordt, E of F, is nog niet besloten.”

Is stimulering niet altijd beter dan dwang?

„Niet als die niet werkt. De verplichting in de auto een veiligheidsgordel om te doen of op de motor een helm te dragen, vindt iedereen volstrekt normaal. In dit voorbeeld gaat het om het eigenbelang. In deze kwestie speelt een algemeen belang, namelijk minder belasting van het milieu. Bovendien: als het waar is dat eigenaren al genoeg doen – wat ik niet denk – dan is er niets aan de hand. Wie zijn huis al geïsoleerd heeft, zal geen last hebben van de verplichtende maatregelen.”

Die gelden ook voor scholen en ziekenhuizen die zelden worden verkocht.

„In de praktijk zal het voornamelijk gaan om bedrijfspanden. Ziekenhuizen en scholen kunnen gedwongen worden door een algemene maatregel van bestuur.”

    • Pieter Kottman