Laatste ijs verdwijnt uit tropisch Afrika 2

Wetenschapsbijlage 3-11 en 21-11-09

Mevrouw Van der Hoeven, minister van Economische Zaken, heeft aangekondigd, dat de energieprijzen omhoog gaan, om het klimaat te redden. Welk een hovaardij, alsof wij het klimaat, dat al eeuwenlang onder invloed van onder meer de zon tussen heel warm en heel koud varieert, kunnen beïnvloeden. Het moet dan toch nog maar eens een keer worden gezegd: er is geen schijn van redelijk bewijs, dat er een significante relatie is tussen de door mensen in de atmosfeer gebrachte CO2 en een eventuele klimaatverandering. De klimaatverandering wordt ‘voorspeld’ aan de hand van modellen, die een temperatuurstijging doen vermoeden, terwijl in werkelijkheid de gemiddelde temperatuur de laatste 10 jaar niet stijgt, maar juist afneemt! Deze overtuiging wordt gedeeld door tientallen wetenschappers in Nederland en vele duizenden wereldwijd. Het valt op dat velen van hen gepensioneerd zijn, waardoor zij, blijkbaar zonder angst voor het in gevaar brengen van subsidies voor hun onderzoek, hun onafhankelijke mening kunnen uiten. Een paar zaken om eens over na te denken: Het afsmelten van de gletsjers begon al vóór het jaar 1800, toen er door de mensheid nog nauwelijks CO2 in de atmosfeer werd gebracht. René van Slooten veronderstelt in zijn brief in de wetenschapsbijlage van zaterdag 28 november dat de gletsjer op de Kilimanjaro niet korter wordt door klimaatverandering maar door ontbossing. Ik denk dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben. Dat zou ook best de verklaring kunnen zijn voor het korter worden van de gletsjers in de Alpen. Vorig jaar ontstond er een ware euforie, omdat er schepen in het noordpoolgebied konden varen. Dit heeft trouwens aan het begin van de 20ste eeuw ook al eens kunnen plaatsvinden. Dit jaar is dit (voor zover mij bekend) slechts aan twee schepen gelukt. Er lag deze zomer meer ijs dan vorig jaar, maar dat werd zorgvuldig uit de publiciteit gehouden. We subsidiëren een volkomen onnodig windpark bij Urk met een miljard euro (een 1 met negen nullen!), terwijl dat geld, zeker in deze tijd, op veel plaatsen veel nuttiger zou kunnen worden ingezet.Wanneer komt er een eind aan deze geldverslindende klimaathype?

Prof.ir. R.W.J. Kouffeld

Em. Hl. Energievoorziening TU Delft