De boze Zwitserse bergbewoners staan niet alleen

Wat niet gezien mocht worden, is nu definitief zichtbaar geworden. Er zijn Europeanen die de islam, en niet zo zeer een paar moslims, als een probleem ervaren. 57 procent van de Zwitserse burgers heeft gestemd tegen de bouw van minaretten in hun land. Een forse meerderheid dus. Hoeveel moskeeën met minaretten kent Zwitserland? In totaal vier. Er zijn uiteraard meer moskeeën, maar die hebben geen minaretten. Kent men in Zwitserland grootschalige vormen van integratieproblemen? In ieder geval niet op het niveau van andere Europese landen zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland. De brandende vraag is dan: waartegen hebben de Zwitserse burgers eigenlijk nee gezegd? Zij hebben ondubbelzinnig nee gezegd tegen de islam. Tegen welke islam? Volgens de initiatiefnemers van het referendum mag de homovijandige, vrouwvijandige, vrijheidvijandige en agressieve vorm van de islam niet het landschap van Zwitserland overheersen. Dit is vanaf nu een Zwitsers politiek feit.

Juridisch gezien ligt het anders. De godsdienstvrijheid? Volgens de traditionele islam moet een moskee een minaret hebben om de moslims op te roepen tot het gebed. Modernistische moslims, een minderheid, denken daar anders over, maar het is nu eenmaal zo dat moskee en minaretten bij de islam horen. Zo op het oog is de uitslag van dit referendum in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Eigenlijk is het een buitengewoon simpele juridische casus. De advocaat van ‘het referendum’ zal waarschijnlijk beweren dat niet het bouwen van moskeeën, maar het bouwen van minaretten wordt verboden. Niet de islam, maar de bouw van minaretten wordt beperkt. Ondanks de uitslag van dit referendum mogen moslims nog steeds moskeeën bouwen in Zwitserland. Daarom wordt hier de godsdienstvrijheid niet beperkt.

De wederpartij kan daarentegen redeneren dat de bouw van hoge torens ook de moslims toekomt, en zij hebben het recht om moskeeën te bouwen zoals wordt voorgeschreven door de traditionele islam. De beperking van godsdienstvrijheid is hier niet een noodzakelijke maatregel ter bescherming van de democratische rechtsorde of andere rechtsbelangen. Als men die minaretten lelijk vindt, dan dient men esthetische eisen te stellen aan het bouwen van hoge torens.

Zijn we daarmee klaar? Heeft er dus eigenlijk niks bijzonders plaatsgevonden? Nee, er is een bijzonder politiek feit ontstaan, een voorlopig onverwoestbaar politiek feit: 57 procent van de Zwitserse burgers heeft tegen de manifeste aanwezigheid van de islam gestemd. Dit politieke feit kan niet worden weggevaagd door een juridische uitspraak.

Naast de rechtsstaat kennen we ook het principe van de democratie. Het zijn gelijkwaardige beginselen. Het ene kan het andere niet zomaar wegmoffelen. Temeer als we denken dat in andere Europese landen burgers leven die op dezelfde manier denken als de Zwitserse burgers. Hoe zouden Denen, Nederlanders, Britten en Fransen denken over de aanwezigheid van de islam in Europa? Wellicht niet anders dan de Zwitserse bergbewoners. Noch de media, noch de politici kunnen dit feit ontkennen met algemene menslievende opmerkingen.

De Zwitserse moslims betalen de prijs voor de handelingen van hun heethoofdige broeders en zusters. In Zwitserland deden fanatici aangifte tegen Jan en Alleman wanneer ze het gevoel hadden dat de islam beledigd werd. Het laatste slachtoffer was Oriana Fallaci. Het kwam niet tot een vervolging want Fallaci ging dood. En dan nog te zwijgen over de gewelddadige zusters en broeders verspreid over heel Europa. Een serieus deel van Europa is de intolerantie in naam van de islam spuugzat. Om die intolerantie te beantwoorden, kiezen ze nu zélf voor een intolerant signaal. Zo moet dit Zwitserse referendum worden gezien. Het was een kwestie van tijd.

Na de vertoning van Fitna was iedereen opgelucht dat moslims kalm reageerden. Velen hadden anders verwacht, en niet zonder reden: fanatieke moslims willen iedereen doden die niet wil geloven dat de islam een religie van vrede is. Bovendien brachten niet zelden zelfbenoemde moslimvertegenwoordigers en politiek-correcte politici en juristen begrip op voor de vorm van intolerantie die haar oorsprong in de islam vindt. Alles wat mocht en mag met het christendom, mag niet met de islam. Beledigen en kwetsen van een religie wordt, wanneer het de islam betreft, opeens onfatsoenlijk, onbeschaafd en strafbaar geacht. Het principe van non-discriminatie wordt als wapen gebruikt om critici de mond te snoeren. Men wilde de zorgen van de autochtone Europeanen niet voor vol aanzien. Een evenwichtig minderhedenbeleid kan nooit succesvol zijn zonder actieve steun van de meerderheid van de autochtone bevolking.

De autochtoon werd verwaarloosd in zijn culturele en sociaal-economische aspiraties. Het beleid en de discussies waren gericht op de minderheden: zij moeten gelukkig worden, zij moeten positief worden gediscrimineerd, zij moeten worden begrepen, de machtige islam moest worden verdedigd, het is immers een religie van de vrede. En wie de zorgen van de autochtonen scherp verwoordt, wordt als een nazi weggezet. De elite in de chique wijken oogst nu de vruchten van het minderhedenbeleid. Wat zijn de vruchten? De ontevreden en boze meerderheid van autochtone burgers.

Het is nu tijd, voor het te laat is, voor een evenwichtig beleid ten aanzien van minderheden en met de nodige aandacht voor de meerderheid. Minder islam, meer vrijheid, en meer vertrouwen in de kracht tot integreren van minderheden. Aai de moslims minder. Luister onbevooroordeeld naar de oorspronkelijke bevolking en haar zorgen. Hou toch op met die politieke prietpraat over ‘islam is vrede’ en andere nonsens. Laat die seculiere tolerante moslims niet als vertegenwoordigers van minderheden naar voren komen, maar als zelfbewuste burgers. Ja, dit is pas de-islamisering. En Geert Wilders? Vraag op 20 januari onmiddellijk vrijspraak voordat ook tijdens dat proces nog een keer moslims zichzelf als intolerante en zwakke typetjes presenteren die ze niet hoeven te zijn. Ze hebben alle rechten en plichten als elke Nederlander.

En dan nog die lelijke minaretten. Voorkom de bouw van die lelijke minaretten. Stel de eis dat ze even mooi moeten zijn als de minaretten in Isfahan. De meerderheid van Europeanen wil niet in de schaduw van minaretten (al dan niet lelijk) van de islam leven. Dit is een politiek feit. Handel ernaar.

Wilt u reageren? Dat kan op nrc.nl/ellian

    • Afshin Ellian