CPB kritisch over AOW-plan van kabinet

Het Centraal Planbureau (CPB) betwijfelt of de verhoging van de AOW-leeftijd werkelijk de vier miljard euro oplevert die was geraamd.

Het CPB heeft bij de oorspronkelijke becijfering geen rekening gehouden met de aanvullende maatregelen die het kabinet wil nemen, blijkt uit een gisteren gepubliceerde notitie van het CPB. Daarin is het wetsvoorstel voor het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd, doorberekend.

Het CPB ging er bij de aanvankelijke opbrengst van vier miljard ook vanuit dat een „betekenisvolle eerste stap” richting 67 jaar uiterlijk in 2015 gezet zou worden en niet pas in 2020 zoals het kabinet voorstelt. Het kabinet wil de leeftijd in 2020 verhogen naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

Deze week zeiden minister Donner (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris Klijnsma (PvdA) dat ze binnen twee weken een voorstel met extra maatregelen naar de Kamer sturen. Het gaat om de mogelijkheid de AOW eerder, met 65 jaar, in te laten gaan tegen een lagere uitkering. Ook worden maatregelen ontwikkeld die de inzetbaarheid van werknemers met fysiek zware beroepen moet vergroten. Verder wordt de uitkering van mensen die voor 65 jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn geworden met twee jaar verlengd. Deze maatregelen zullen volgens het CPB een negatief effect hebben op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ook blijkt uit de CPB-notitie dat de AOW-maatregel mensen met alleen AOW en mensen met een aanvullend pensioen van 20.000 euro het hardste treft. Zij gaan er respectievelijk 11,2 en 12,2 procent op achteruit.