Wel Bush achterna

Ik hoor de PvdA roepen dat we niet klakkeloos de Amerikanen moeten volgen. Er bestaat namelijk een harde afspraak dat onze troepen de missie in Afghanistan stoppen in 2010. Is het niet wonderbaarlijk dat we wel president Bush achterna wandelden en nu een geïnspireerde Obama in de steek laten?

Rutger de Vries

Utrecht

    • Rutger de Vries