Utrechtse raad gaat akkoord met plan verkeer

De Utrechtse raad heeft gisteravond na drie jaar discussie ingestemd met een nieuwe versie van het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). Hierin staan maatregelen om in 2015 te voldoen aan door Europa vastgestelde luchtkwaliteitsnormen.

Boven enkele toegangswegen tot de binnenstad wordt nu de maximaal toegestane hoeveelheid fijnstof overschreden. Zonder maatregelen loopt de gemeente het risico dat ‘Brussel’ grote bouwplannen zal tegenhouden. Door de aanleg van een vierbaans toegangsweg, onderdeel van het ALU, wordt verkeer verspreid en wordt zo wel voldaan aan de EU-norm.

De kosten voor het ALU bedragen anderhalf miljard euro, uitgesmeerd over twintig jaar. Voor circa 900 miljoen heeft het college dekking gevonden. Voor de overige 600 miljoen rekent het op rijk, provincie en stadsregio. De kosten zijn inclusief investeringen voor fietsers en openbaar vervoer. Verder zijn er plannen voor een tramlijn tussen Utrecht CS en De Uithof. De sneltram tussen Utrecht en IJsselstein wordt gemoderniseerd.

Leefbaar Utrecht, GroenLinks en D66 stemden gisteren tegen het ALU. De SP-fractie liep vlak voor stemming demonstratief weg. Coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie stemden voor. Een eerdere ALU-versie leidde tot het vertrek van GroenLinks (vervangen door de VVD) uit het vorige college – en het tussentijdse vertrek van drie wethouders.

Vóór de stemming besloot de raad dat er geen referendum kon worden gehouden over het ALU. Bewoners hadden ruim 1.500 handtekeningen verzameld. Volgens hen wordt het verkeer door het ALU niet teruggedrongen, maar wordt de vieze lucht verspreid. Wethouder Harrie Bosch (ruimtelijke ordening, PvdA) sprak over „pijn anders verdelen”.

Gehandhaafd is het plan voor een vierbaans toegangsweg vanaf de A2, in de volksmond omgedoopt tot ‘Spoorlaan’. Vanwege de aanleg van deze Spoorlaan komt er een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en een tunnel onder een drukke doorgaande weg.