'PvdA-lid dient sober te leven'

Wie actief is in de PvdA en in de publieke sfeer werkt, moet zich houden aan een erecode. „Op het matje worden geroepen bij de voorzitter is echt niet leuk.”

PvdA-partijvoorzitster Liliane Ploumen Foto NRC H'Blad Maurice Boyer 27-11-2008 Boyer, Maurice

Tijdens een Politieke Ledenraad afgelopen juni kondigde ze de erecode al aan. PvdA-bestuurders, zei partijvoorzitter Lilianne Ploumen toen, behoren sober en dienstbaar door het leven te gaan. „Als je dat niet doet, is er geen plek voor je bij de PvdA”. Nu is de code er. Die bepaalt onder meer dat PvdA’ers die in de publieke of semipublieke sector meer verdienen dan de Balkenende-norm (momenteel 181.000 euro) niet geschikt zijn voor het vervullen van een politieke functie in en namens de partij.

Ploumen, op het partijkantoor aan de Herengracht in Amsterdam: „Ga je namens de partij aan de slag, dan onderteken je deze code. Vanaf vandaag.”

De regels van de code hebben geen terugwerkende kracht?

„Nee, dat klopt. En er zijn ook wel wat uitzonderingen mogelijk. Maar wij PvdA’ers zijn per definitie mensen die op financieel gebied niet het onderste uit de kan willen halen. Het is voor alle PvdA’ers belangrijk dat ze leven naar hun moraal, met of zonder ondertekende code. Tegelijk dachten we: als we er zo over denken, waarom leg je die normen dan niet vast? De code dient tevens als richtlijn bij het beoordelen van kandidaten.”

Hoe ziet de partij toe op naleving van de code?

„Met een commissie integriteit, die zal dienen als meldpunt. Als je denkt: ik zie hier iets in mijn omgeving wat niet klopt, bijvoorbeeld iemand die overdreven declareert of anderszins buitensporige financiële regelingen treft, dan benader je de commissie.”

Je partijgenoot als gevaarlijkste vijand?

„Helemaal niet. Een meldpunt is een heel gangbare wijze om interne codes te handhaven. Bovendien: zorgvuldigheid hoort bij de moraal die nu is vastgelegd. Niemand hoeft zich zorgen te maken: de commissie zal keurig te werk gaan, met hoor- en wederhoor en de nodige voorzichtigheid.”

Wie de code schendt, „wordt hier door het partijbestuur op aangesproken”. Is dat niet een erg vrijblijvende sanctie?

„Op het matje worden geroepen bij de voorzitter is echt niet leuk. Ik zou het vreselijk vinden. Juist omdat PvdA’ers verantwoordelijke mensen zijn, willen ze dat koste wat kost vermijden.”

Zegt deze code niet eigenlijk dat een partij die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving, ook moet worden geleid door zwakkeren?

„Wat een onzin. Het gaat hier om de vraag: hoe gaan we om met publieke middelen? Iemand van wie het salaris onder de Balkenende-norm blijft, kun je moeilijk zwak noemen. Bovendien haat ik het woord ‘zwak’. Dat is zo jaren zestig. Wie wil er nu ‘zwak’ zijn, niemand toch? We staan wel voor solidariteit. Dat moet iedere PvdA’er uitstralen, door dienstbaarheid te tonen en sober te leven. Met deze code maakt iedere PvdA’er duidelijk dat te begrijpen, voor de rest van zijn leven. Want als PvdA-bestuurder blijf je voor altijd verantwoordelijk voor de reputatie van de partij. Dat geldt ook voor mij. Als ik later ex-voorzitter ben, ga ik natuurlijk niet financieel het onderste uit de kan halen in een functie in de de publieke sector. Dat zou heel schadelijk zijn.”

De PvdA kent doorgaans talloze dissidente geluiden. Verwacht u nog verzet?

„Ik kan me niet voorstellen dat partijleden tegen het vastleggen zijn van de normen die wij al hanteren. Het enige wat de partij met deze code laat zien, is dat we handelen naar wat we preken. Practice what you preach.”

Erecode van de PvdA op nrc.nl/binnenland

    • Pieter van Os