nrc.nl/schinkel

Hoe komen de overheidsfinanciën na de

recessie weer op orde?

Reageer op de stelling van econoom Marcel Canoy. Hij pleit voor structurele hervormingen.