Mijn Klimaatoffer in 2010

Het is niet echt een Wordtrain zoals die van de New York Times van vorig jaar, waar we dit jaar de gevoelsmeters over Europa en de Mexicaanse griep naar hebben gemodelleerd. Toch is een aantal elementen teruggekomen in het Klimaatoffer, een nieuw interactief element op nrc.nl. Uiteraard hebben we de achtergronden bij de klimaatconferentie in

Het is niet echt een Wordtrain zoals die van de New York Times van vorig jaar, waar we dit jaar de gevoelsmeters over Europa en de Mexicaanse griep naar hebben gemodelleerd. Toch is een aantal elementen teruggekomen in het Klimaatoffer, een nieuw interactief element op nrc.nl.

Uiteraard hebben we de achtergronden bij de klimaatconferentie in Kopenhagen virtueel gebundeld in het nieuwsthema (met voor het eerst een navigatie met tabbladen, ontworpen in Flash), maar het leek ons leuk om ook iets lichts over het zware onderwerp te hebben. Vandaar dat we de lezers vragen welk offer ze zouden willen doen om hun uitstoot van kooldioxide te verminderen.

We hebben gekozen voor 19 ‘offers’, door de redactie geselecteerd, en niet zoals bij de eerdere gevoelsmeters lezers zelf woorden te laten kiezen. Zo konden we namelijk van elk offer vertellen hoeveel kilogram CO2-uitstoot die tot gevolg zou hebben, en er iets over uitleggen. Even hebben we overwogen om lezers suggesties te laten doen (want er komen altijd vragen: waarom staat … er niet tussen?), maar dat zou inhouden dat we dan per nieuwe suggestie ook die hoeveelheid CO2-uitstoot hadden moeten uitrekenen. Dat zou te veel werk zijn geweest.

Andere suggesties die tijdens het intern testen op de redactie naar voren kwamen zijn er wel in verwerkt, zoals de mogelijkheid om te stemmen op ‘geen offer uitbrengen’. Het kan natuurlijk heel goed dat u het allemaal onzin vindt en dat is uw goed recht. Ook is het goed mogelijk dat u juist meerdere offers wilt uitbrengen. Dat kan, hoewel slechts eenmaal per dag. Maar uiteraard is ook dat niet waterdicht.

Uiteindelijk is het natuurlijk nog maar de vraag of mensen zich daadwerkelijk aan hun groene voornemen gaan houden (gehoord in de wandelgangen: ,,Hee Peter, ik heb gestemd hoor. Maar ik ga het toch niet uitvoeren”). Maar dit was een leuke manier om een verhaal te vertellen over de impact van bepaalde gewoontes op de uitstoot van CO2.

Bezoek ‘Mijn Klimaatoffer in 2010‘.

Peter Teffer is internetredacteur bij de buitenlandredactie van NRC Handelsblad.

    • Peter Teffer