Mensenhandel niet bewezen

De ‘Koolviszaak’ heeft gisteren geen veroordelingen voor mensenhandel opgeleverd. Twee hoofdverdachten en enkele handlangers werden wel veroordeeld voor het minder zware delict mensensmokkel. De uitspraak is een mokerslag voor politie en justitie.

pagina 11