Meer toezicht op banken EU

De Europese ministers van Financiën zijn het eens geworden over toezicht op financiële markten in de EU. Er is echter verschil van interpretatie over het akkoord. Het is onduidelijk hoe hard de Europese toezichthouder mag optreden. En het Europees parlement kan nog details toevoegen.

pagina 6