Meer invloed gepensioneerden in fondsen, vindt Donner

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) vindt dat gepensioneerden meer invloed moeten krijgen in het pensioenfonds. Gepensioneerden zouden in het bestuur van het fonds vertegenwoordigd moeten zijn, naast werknemers en werkgevers. Een andere optie is gepensioneerden een grote rol te geven in de organen voor medezeggenschap en verantwoording.

Dat schrijft minister Donner vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wenst ook een steviger intern toezicht op het bestuur van pensioenfondsen.

Door de financiële crisis zijn diverse zaken naar voren gekomen die de medezeggenschap en het interne toezicht „in de kern raken”, schrijft Donner. De forse verliezen op de beurzen en de lage rente, met als gevolg daarvan de lage dekkingsgraden, hebben volgens hem inzichtelijk gemaakt dat pensioengerechtigden en werknemers „vrij forse risico’s lopen” op hun pensioenaanspraken.

De crisis plaatst besturen van pensioenfondsen voor een groot dilemma, schrijft hij. Enerzijds moet het bestuur de toegezegde pensioenaanspraken zo zeker mogelijk stellen, anderzijds hebben beslissingen effect op de loonruimte in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Volgens Donner hebben in een aantal gevallen besturen gekozen voor het aangaan van grote risico’s, terwijl daarover naar de deelnemers niet adequaat is gecommuniceerd.

Daarom vindt Donner dat er scherper intern toezicht moet zijn op de handelwijze van besturen van pensioenfondsen. Hij werpt de vraag op of de lichte vorm van intern toezicht – geen wettelijke bevoegdheden – nog wel past bij de grote financiële risico’s waaraan de fondsen blootstaan.

    • Michèle de Waard