Gebiedsverbod is beperkt, "Ook een pedo moet zich ergens kunnen vestigen"

Gebiedsverboden kunnen alleen als ze beperkt zijn, in tijd en gebied, en het opleggen ervan  ’strikt noodzakelijk’ is. Het belang van het respecteren van grondrechten van burgers moet zwaar wegen. De Utrechtse bestuursrechter gaf gisteren wat extra ‘voorlichting’ in de zaak van de Eindhovense pedofiel, vanwege de ‘maatschappelijke onrust’. Lees hier zijn uitspraak. In het

gebiedsverbodGebiedsverboden kunnen alleen als ze beperkt zijn, in tijd en gebied, en het opleggen ervan  ’strikt noodzakelijk’ is. Het belang van het respecteren van grondrechten van burgers moet zwaar wegen. De Utrechtse bestuursrechter gaf gisteren wat extra ‘voorlichting’ in de zaak van de Eindhovense pedofiel, vanwege de ‘maatschappelijke onrust’.

Lees hier zijn uitspraak. In het bijzonder rechtsoverweging 2.19 en verder, waar de rechter buiten de omstandigheden van de zaak zelf wat extra observaties ten beste geeft. Een gebiedsverbod noemt hij een ‘verregaande inbreuk’ op het grondrecht van burgers om te gaan en staan waar zij willen. Lees hier artikel 5 van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens. En hier artikel 15 van de grondwet. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve wanneer de wet dat inprecies  omschreven omstandigheden goedvindt.

Als je derhalve een pedoseksueel toegang tot een bepaalde omgeving wilt ontzeggen dan moet dat gebied zo nauwkeurig mogelijk omschreven worden. Zo iemand dient dan weg te blijven bij ‘risico locaties’. Denk aan scholen, zwembaden, sportfaciliteiten, speelplaatsen en de woonomgeving van slachtoffers. Maar het mag hem niet onmogelijk worden gemaakt hulpverleningsinstanties of familie te bezoeken, van zijn woning gebruik te maken.Een pedoseksueel heeft ook burgerrechten en dient derhalve “zo min mogelijk in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt.”

Zou een bestuurder wel voor onbepaalde tijd een verbod mogen uitvaardigen het gehele gebied van een gemeente te betreden ”dan zou dat ook gelden voor elke andere gemeente waar verzoeker zich (tijdelijk) vestigt.” Dat heeft dan tot gevolg dat zo iemand ” feitelijk overal tot ongewenst persoon kan worden verklaard en uit de betreffende gemeenten kan worden verwijderd. Dit kan niet worden aanvaard. Ook een veroordeelde pedoseksueel, die zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, zal zich ergens moeten kunnen vestigen.”

De kans op recidive wordt immers verkleind als zo iemand een stabiele woonomgeving heeft met kennissen en familie die hem in het  gareel houden. Als burgemeesters met totale gebiedsverboden pedoseksuelen gaan verjagen dan “is [dat] niet bevorderlijk voor het creëren van die stabiele omgeving.” Burgemeesters moeten dan ook voor een passende oplossing zorgen “waarbij zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de respectieve belangen.” Van de pedoseksueel mag verwacht worden dat die zich coöperatief opstelt en hulp zoekt.  Maar als hij onwillig blijft dan mag de sanctie ‘niet  zijn dat hij in elke gemeente waar hij zich wil vestigen een gebiedsverbod krijgt opgelegd’.

Lees hier berichtgeving op deze site over deze kwestie, met links en archiefmateriaal.

Wat vindt u? Heeft een pedoseksueel die zijn straf uitzat het recht terug te keren in zijn oude woonomgeving, met  begeleiding en toezicht?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding

    • Folkert Jensma