Deal ABN mogelijk half mld duurder

Het ministerie van Financiën heeft een ongunstige berekening van de verkoopkosten van delen van ABN Amro aan Deutsche Bank niet aan de Tweede Kamer gemeld. De kosten kunnen oplopen tot 460 miljoen euro. Hierdoor stijgt het totaal van de verkoopkosten mogelijk naar 1,6 miljard euro.

Dit blijkt uit onderzoek dat de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer deed naar de verkoop van twee onderdelen van ABN Amro (IFN Finance en HBU) aan Deutsche Bank. De Europese Commissie heeft de verkoop als voorwaarde opgelegd voor goedkeuring van de fusie van ABN Amro en Fortis Nederland.

De berekening van een externe adviseur van het ministerie wijkt af van wat minister Bos (Financiën, PvdA) de Kamer presenteerde toen hij 4,4 miljard euro extra staatssteun aan ABN Amro aankondigde. Hij baseerde zich op interne berekeningen van de bank zelf.

„Het ministerie was bekend met de andere berekening, maar heeft die niet gebruikt en ook niet genoemd”, zei Rekenkamerpresident Stuiveling gisteren. Volgens haar koos Bos er bewust voor niet de berekening van de externe adviseur van Financiën te hanteren.

Financiën zegt dat „aansluiten bij de relatief conservatieve schattingen van ABN Amro goed verdedigbaar is”. De Kamer is ontstemd over de oplopende risico’s voor de overheid bij staatsbank ABN Amro. „Het ligt de CDA-fractie zwaar op de maag”, zegt Kamerlid De Neree (CDA). Collega Irrgang (SP) is „uiterst kritisch”. Volgende week verdedigt Bos de deal met Deutsche Bank in de Kamer.

Het verschil tussen de berekeningen heeft te maken met verwachte verliezen op de uitstaande leningen die Deutsche Bank overneemt. In het akkoord dat Bos met Deutsche Bank sloot, stelt ABN Amro zich voor 75 procent hiervan garant. ABN Amro schat de verliezen lager in dan de adviseur van Financiën. De Rekenkamer laat in het midden welke berekening beter is. Wel bevestigt de Rekenkamer dat de combinatie van de verkoop van de twee onderdelen van ABN Amro en de integratie van ABN Amro met Fortis Nederland uiteindelijk een positief resultaat zal opleveren. Daarom steunt Kamerlid Tang (PvdA) de deal.