Anti-ontpolderaar blijft weg bij debat

De oppositie was graag nog even in debat gegaan met de Zeeuwse CDA’er die zich met hand en tand had verzet tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder, terwijl het kabinet nu toch echt besloten heeft dat dit wel gaat gebeuren. Maar Ad Koppejan ontbrak gisteren bij het voorlopige laatste debat daarover in de Kamer. Koppejan zegt dat hij zijn collega Atsma „uitdrukkelijk verzocht heeft” hem te vervangen. Waarom wil hij niet zeggen. En ook niet of hij dinsdag afwijkend zal stemmen. „We hebben eerst discussie in de fractie.”

Koppejan zit in een lastig parket. Van hem mocht de ontpoldering niet doorgaan. Op 1 oktober kwam hij nog met collega’s van VVD, SP en SGP met een motie waarin het kabinet werd opgeroepen „onverkort” vast te houden aan natuurherstel in de Westerschelde zonder gedwongen ontpoldering. Maar twee weken later staakte het CDA het verzet, toen het kabinet besliste dat er geen andere mogelijkheid was. „Dat alternatief is er juridisch niet en ecologisch niet”, zei minister Verburg (Landbouw, CDA) gisteren.

In plaats van de stugge Zeeuw stond er nu namens het CDA een stugge Fries, die kortaf de draai van het CDA verdedigde. Atsma: „Wij hebben alles uit de kast gehaald om te voorkomen wat nu dreigt te gebeuren. Maar wij kunnen niet anders dan meegaan met het kabinetsbesluit.”

Eerdere artikelen op nrc.nl/westerschelde