Aanklager tribunaal positief over rol Servië

Hoofdaanklager Serge Brammertz van het Joegoslavië-tribunaal is tevreden over de medewerking van Servië aan deze speciale rechtbank van de Verenigde Naties. Zijn positieve oordeel vergroot de kans dat de Europese Unie de banden met de voormalige Joegoslavische deelrepubliek zal verstevigen.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zullen hierover maandag in Brussel praten. Volgens Brammertz is bij de samenwerking tussen het tribunaal en de Servische autoriteiten sprake van aanhoudende verbetering. Maar hij wijst er tevens op dat aan de belangrijkste opdracht, het opsporen en gevangen nemen van de van oorlogsmisdaden verdachte generaal Ratko Mladic en de voormalige Servische rebellenleider Goran Hadzic, nog altijd niet is voldaan.

Tot voor kort was de overlevering van deze twee verdachten aan het tribunaal voor Nederland cruciaal. Zolang dit niet was gebeurd hield Nederland EU-afspraken over het aanhalen van de banden met Servië tegen. Binnen de Unie stond Nederland hierin samen met België alleen, maar dit laatste land wilde de zaak niet op de spits drijven. EU-verdragen kunnen alleen van kracht worden als alle 27 lidstaten ermee instemmen.

De laatste tijd is sprake van enige versoepeling van de Nederlandse houding. Voor minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) is vooral van belang dat Servië voldoende meewerkt aan het tribunaal. Dit moet Brammertz beoordelen. Daarna zou Nederland met een politiek oordeel komen. Verhagen kon voor zijn aanvankelijke onverzettelijke houding rekenen op de unanieme steun van de Tweede Kamer. Maar de regeringspartijen hebben hem onlangs meer politieke ruimte verschaft.

Verhagen zegt in een eerste reactie op het rapport van Brammertz dat diens positieve oordeel „zwaar weegt” bij de Nederlandse afweging. Maar volgens Verhagen moet de druk op Servië gehandhaafd worden opdat de laatste twee voortvluchtigen worden opgespoord en overgedragen. De EU-ministers hebben voor hun beraad van maandag Brammertz uitgenodigd zijn rapport toe te lichten.