Minister: geen golf verliezen bezitters huurhuis

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie; PvdA) weerspreekt in een brief aan de Tweede Kamer de angst voor miljardenverliezen bij de gezamenlijke woningcorporaties. De tekorten bij corporaties die wél problemen hebben zijn echter vorig jaar verviervoudigd tot 320 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van de financiële toezichthouder op de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), die Van der Laan gisteravond samen met zijn brief aan de Kamer heeft gestuurd.

Van der Laan becijfert het totale resultaat in 2008 van de sector op 310 miljoen euro. Het vermogen dat de corporaties kunnen inzetten voor de volkshuisvesting is daardoor met hetzelfde bedrag gestegen tot 32,4 miljard euro.

De Tweede Kamer had om de getallen gevraagd in reactie op becijferingen die de NOS had laten uitvoeren, waaruit een verlies van 2 miljard euro bleek bij 166 corporaties. De cijfers van Van der Laan zijn gebaseerd op uniforme boekhoudregels van het Centraal Fonds voor de sector. Individuele corporaties in de sector gebruiken „sterk afwijkende” boekhoudregels.

In zijn eigen rapportage waarschuwt het CFV voor nieuwe tegenvallers en verliezen. Het Fonds sluit niet uit dat sommige corporaties de gevolgen van de kredietcrisis en de stagnerende huizenmarkt „nog niet in hun volle omvang” onder ogen hebben gezien.

Het Centraal Fonds constateert dat er nog beduidende financiële risico’s kunnen zitten in de onverkochte voorraad duurdere koopwoningen waarmee woningcorporaties de afgelopen jaren voortvarende aan de slag zijn gegaan. De verkoop van koopwoningen leverde corporaties vorig jaar „slechts 70 miljoen” euro op. Daar staat tegenover dat zij 2,6 miljard euro hebben geïnvesteerd in deze projectontwikkeling. Het Fonds: „In de huidige markt zijn hier aanzienlijke risico’s mee gemoeid.” Verder vermoedt het Fonds ook nog „aanzienlijke marktrisico’s” in de samenwerkingsrelaties van corporaties met bijvoorbeeld bouwbedrijven. Daarin is wel meer geld geïnvesteerd, maar niet veel winst gemaakt.