Klimaat verdeelt het droogste continent

Als er één continent last heeft van klimaatverandering dan is het wel Australië.

Toch zijn de klimaatsceptici op het droge continent in het offensief, zoals gisteren bleek.

De Murray, ooit een immense rivier, is bij de monding in de staat South Australië nog maar een treurig stroompje. Door de opwarming van de aarde is de grandeur van de Murray grotendeels verdampt. Als er één continent is, waarvoor de komende klimaattop in Kopenhagen van belang is, dan is het wel Australië. Nergens is het zo droog, maar nergens is de politiek zo ernstig over het onderwerp verdeeld. Hoewel dat niet logisch lijkt, zijn in Australië juist de klimaatsceptici in het offensief.

De ironie wil ook dat juist vanuit South Australia, waar het twee weken geleden nog 42 graden was, het verzet tegen het groene beleid van premier Kevin Rudd wordt geleid. Hoofdrolspeler is de conservatief Nick Minchin, die zijn staat vertegenwoordigt in de Senaat. Volgens Minchin is de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde een linkse samenzwering. „De ineenstorting van het communisme was een ramp voor links. Het heeft nu milieubewustzijn als nieuw geloof omarmd.”

Nick Minchin is één van de machtigste mannen van de Liberal Party, de grootste oppositiepartij van Australië. Dinsdag wist hij niet alleen zijn eigen partijleider, Malcolm Turnbull, pootje te lichten, maar en passant ook wetgeving die de CO2-uitstoot in Australië moet reduceren om zeep te helpen. Een paar jaar geleden maakte hij in Australië al furore door het schadelijke effect van tabaksrook op de gezondheid in twijfel te trekken.

Ogenschijnlijk doet Australië het niet zo vreselijk slecht op het gebied van CO2-uitstoot. Het land is verantwoordelijk voor een bescheiden 1,5 procent van de wereldwijde uitstoot. Maar gekeken naar de uitstoot per inwoner, ontstaat een ander beeld. Dan blijkt de gemiddelde Australiër de grootste vervuiler ter wereld.

Vandaar dat de progressieve Labor-regering van premier Kevin Rudd serieuze pogingen onderneemt iets aan die twijfelachtige eer te veranderen.

Het substantiële verzet tegen emissiehandel in Australië is beter te begrijpen als bedacht wordt dat de Australische economie drijft op industrieën die veel CO2 uitstoten. Zo is Australië de grootste kolenexporteur ter wereld en is maar liefst 80 procent van de elektriciteitscentrales kolengestookt. Een emissiehandelssysteem zou betekenen dat de energierekening van de gemiddelde Australiër met tot 30 procent zou kunnen stijgen, zo hebben onafhankelijke organisaties berekend. De klimaatsceptici menen bovendien dat Rudds plannen ten koste zullen gaan van tienduizenden banen in de mijnindustrie.

De meeste Australiërs zijn wel degelijk overtuigd van de noodzaak tot terugdringing van CO2-uitstoot. Vorige week bleek uit een peiling dat 67 procent van de bevolking Rudds plannen steunt. Het lijkt er dan ook op dat de Australische oppositie zichzelf geen dienst heeft bewezen met het saboteren van Rudds emissiehandelssysteem. Of zoals inmiddels gewezen partijleider Turnbull het zei: „Als Nick Minchin deze strijd wint, maakt hij onze partij irrelevant.”

Meer over klimaat in Australië: bom.gov.au/climate/change

    • Jeroen van Bergeijk