Zwartspaarders kunnen zich nog snel melden

Onder druk van de PvdA beperkt staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) de fiscale amnestie voor zwartspaarders, de zogeheten inkeerregeling. Belastingfraudeurs kunnen zich nog tot de jaarwisseling straffeloos melden.

PvdA en CDA stelden deze zomer voor om inkeerders vanaf 1 januari 2010 een boete te kunnen geven. Daarbij gaat het om maximaal 15 procent van het na 1 januari 2010 ontdoken bedrag met een boetevrije periode van twee jaar.

Als de belastinginspecteur een zwartspaarder op het spoor komt, is de straf veel hoger: maximaal 300 procent van het ontdoken bedrag zonder boetevrije periode. Dat geldt vanaf 1 januari 2010 voor alle belastingontduiking in box 3 van de inkomstenbelasting. Tot de jaarwisseling is de boete 100 procent.

Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA) wil dat de amnestieregeling per 1 januari 2012 helemaal verdwijnt. Zo ver wil staatssecretaris De Jager niet gaan. Wel speculeerde De Jager vorige week in de Tweede Kamer op een verhoging van de maximale boete voor mensen die zich zelf als zwartspaarder melden. Die zou al op 1 juli 2010 omhoog kunnen gaan naar 25 procent en per 1 januari 2011 naar 50 procent.

Het afkalven van het bankgeheim in landen als Zwitserland, Liechtenstein en Luxemburg zorgt voor veel onrust onder zwartspaarders. Inmiddels melden zich dagelijks meer dan vijftig spijtoptanten bij de belastinginspecteur. Dat bespaart hun straf.

Evenzogoed kan het leeuwendeel van het zwarte vermogen door de extra heffing in de schatkist verdwijnen. Voor zwartspaarders heeft de Belastingdienst (anonieme) ‘communicatielijnen’ geopend.

Lees meer over zwartspaarders via nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis