VVD toch niet voor 'theedrinkmotie'

Is de VVD ervoor dat de regering met gemeenten in gesprek gaat over de toenemende hoeveelheid islamitische symbolen in het straatbeeld? Eigenlijk wel, maar ook weer niet.

SGP’er Van der Staaij riep het kabinet in een motie op „wijze terughoudendheid” van gemeenten te vragen bij de bouw van minaretten en „megamoskeeën” omdat „veel autochtone” Nederlanders die als vervreemdend ervaren. VVD-Kamerlid De Krom noemde het maandag een „gezondverstandmotie” die steun verdiende. Zijn VVD-collega Zijlstra zou dat ’s avonds bij Pauw & Witteman toelichten, maar haalde de uitzending niet. Dat had, zo gaf Zijlstra een dag later toe, te maken met „het fractiestandpunt”. Dat was gewijzigd. De VVD vond de motie verstandig, maar zou er niet meer voor stemmen.

Want het is ook een „theedrinkmotie”, zegt partijleider Rutte. De „emotie in de motie” kan op steun van de VVD rekenen. Maar het kabinet oproepen daarover met gemeenten te praten, is overbodig. Dat is een zaak van gemeenten zelf, niet van de landelijke overheid.

Maar roept de VVD het kabinet niet zelf regelmatig op zich met gemeenten te bemoeien? Toen er ophef ontstond over onveilige Goudse wijken was VVD’er Griffith woedend dat het kabinet zich er niet mee wilde bemoeien. Dat is volgens Rutte iets heel anders: de minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de politie en kan dus iets doen. En als gemeenten geld van het Rijk uitgeven, mag de Kamer daar altijd wat van vinden, aldus Rutte. Volgens de SGP is de VVD gedraaid wegens het verbod op de bouw van minaretten, waar Zwitsers zich zondag in een referendum achter schaarden. Rutte ontkent dat.