VN: minarettenverbod is 'duidelijk discriminatie'

Het Zwitserse verbod op de bouw van minaretten is „duidelijk discriminerend”, leidt tot verdeeldheid en strookt niet met internationale afspraken. Dat heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, gisteren gezegd.

De Zwitsers hebben zich zondag in een referendum in meerderheid voor een verbod op de bouw van minaretten uitgesproken. De regering had de kiezers opgeroepen om tegen het initiatief van de rechts-populistische partij SVP te stemmen. Volgens de regering gaat een verbod in tegen de Zwitserse grondwet, waarin de vrijheid van religie is verankerd.

De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken, Micheline Calmy-Rey zei dat het verbod een risico is voor de Zwitserse veiligheid. „We zijn bezorgd door deze stemming. Elke klap voor het vreedzaam naast elkaar bestaan van verschillende culturen en religies is ook een gevaar voor onze veiligheid, omdat een provocatie weer een volgende provocatie kan uitlokken.”

Ongeveer vijfduizend mensen hebben gisteren in het Zwitserse Lausanne betoogd tegen het verbod om minaretten te bouwen. De demonstranten riepen onder meer „nee tegen discriminatie” en „we zijn allen moslims”. De actiegroep Beweging voor Strijd tegen Racisme had tot het protest opgeroepen en werd daarin gesteund door joodse, islamitische, protestantse en rooms-katholieke gemeenschappen in de stad.

Het verbod heeft onrust veroorzaakt in Zwitserland. Vooral in de steden is van de uitslag met enige verbazing kennis genomen. Sommige media zien een diep verdeeld Zwitserland tussen het traditioneel en nationalistisch ingestelde deel van de bevolking en het modern en internationaal gerichte deel. (AP, Reuters)