vervuiling

Inwoners van Amsterdam kunnen op een website zien hoe milieuvervuilend hun wijk is. Op een plattegrond staat hoeveel energie verschillende stadsdelen verbruiken en hoeveel afval ze produceren.

Bekijk de EcoMap op ams.urbanecomap.org