R'dam stopt subsidie weigeraars meldcode

De gemeente Rotterdam schrapt met onmiddellijke ingang de subsidie aan hulpinstanties die weigeren de zogeheten ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ te ondertekenen.

Dat schrijft wethouder Jantine Kriens (maatschappelijke zorg, PvdA) in een brief aan de gemeenteraad. Een van de getroffen organisaties is het Riagg in de regio Rijnmond. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg loopt in 2010 280.000 euro mis.

De meldcode geldt voor alle beroepsgroepen in het onderwijs, zorg en welzijn. Medewerkers zijn verplicht melding te maken van (vermoedens van) mishandeling in de privésfeer. In Rotterdam heeft vandaag de honderdste instelling zich aangesloten bij het convenant. Naar verwachting wordt de meldcode in 2011 landelijk ingevoerd. Rotterdam is op dit moment een van de proefsteden.

Riagg-directeur Jos Lamé heeft zich vanaf de introductie van de meldcode, in december 2007, verzet tegen een signaleringsplicht. „De meldcode zorgt ervoor dat hulpverleners geen verantwoordelijkheid meer durven dragen”, stelde hij al meermalen. „Iedereen verwijst straks naar elkaar door, zonder dat er iets gebeurt.” Lamé kondigde eerder aan de subsidiestopzetting desnoods aan te zullen vechten bij de rechter.

Uit de laatste cijfers blijkt dat in de eerste elf maanden van dit jaar in Rotterdam 405 tijdelijke huisverboden zijn opgelegd. Het verbod is sinds 1 januari van kracht en bepaalt dat verdachten tien dagen lang niet hun eigen woning mogen betreden wegens huiselijk geweld. Landelijk zijn tot dusver 1.840 huisverboden opgelegd. Het aantal meldingen is, mede dankzij de meldcode, meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2006.