Oeps, er ligt nog een tunnel na de nieuwe sluis

Ondanks de aanleg van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden zal de Amsterdamse haven onbereikbaar blijven voor de grootste container- en bulkschepen.

De nieuwe sluis in het Noordzeekanaal heeft een diepte van 18 meter, maar achter het sluizencomplex bij IJmuiden liggen de Velserspoortunnel, de Velsertunnel en Wijkertunnel in de weg. Schepen met een diepgang van meer dan 14 meter varen deze tunnels kapot. Ter vergelijking: de Rotterdamse haven is bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 24 meter.

„Amsterdam gaat een zinloze concurrentiestrijd aan met Rotterdam”, zegt econoom Arnold Heertje. „Vanuit het landsbelang geredeneerd vind ik dat stompzinnig. Waarom moeten grote zeeschepen naar Amsterdam, terwijl we een perfect geoutilleerde haven in Rotterdam hebben?”

Amsterdam gaat geen concurrentiestrijd aan met Rotterdam, reageert de Amsterdamse havenwethouder Freek Ossel. „Wij verwachten een sterke groei van het aantal containers naar West-Europa en samen met Rotterdam willen we daar een groter marktaandeel van pakken.”

De bestaande sluis in IJmuiden is aan vervanging toe, zegt Michiel Nijdam, haveneconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. „En dan is het verstandig om de sluis groter en dieper te maken, maar de grote containerschepen zullen de Amsterdamse haven niet kunnen binnenvaren.” De maximumdiepgang blijft 14 meter, erkent wethouder Ossel. Dat betekent dat containerschepen eerst een deel van hun lading in een andere haven zullen lossen en daarna pas Amsterdam kunnen aandoen. Bij eenvijfde van de sluispassages is sprake van een substantiële vertraging omdat grote zeeschepen moeten wachten op gunstig tij. „De nieuwe sluis maakt een einde aan die vertragingen”, verwacht Ossel.

Vrijdag ondertekenden minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA), gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland een convenant over de financiering van de sluis. De werkzaamheden beginnen in 2013 . Uiterlijk in 2016 varen de eerste schepen door de sluis, voorspelde Eurlings.

Zeesluis: pagina 15