Nederland kort

‘Onderzoek naar noodmaatregelen klimaat nodig’

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Nederland moet scherper letten op signalen die duiden op een versnelde klimaatverandering en meer onderzoek doen naar „noodmaatregelen” waarmee deze onwaarschijnlijke, maar mogelijke klimaatomwenteling het hoofd kan worden geboden. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de „versnelde vermindering” van uitstoot van broeikasgassen en het tegenhouden van de zonnestraling. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport dat werd gemaakt op verzoek van minister Cramer (Milieu, PvdA). Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Wageningen Universiteit en het KNMI. Volgens de onderzoekers bieden de rapporten van het VN-Klimaatpanel IPCC van ruim twee jaar geleden nog steeds „een stevige wetenschappelijke basis voor het maken van klimaatbeleid”, maar hebben deze onderzoekers de risico’s buiten beschouwing gelaten dat de klimaatverandering „sneller kan verlopen – of ernstiger gevolgen kan hebben – dan verwacht”.

Samenscholen mag weer in wijk Utrecht

Door een onzer redacteuren

Utrecht. Het samenscholingsverbod in de Utrechtse Vogelaarwijk Kanaleneiland is per direct opgeheven. Burgemeester Aleid Wolfsen heeft daartoe gisteren besloten. Ook de mosquito’s – geluiden met een irritant hoge frequentie – worden niet meer gebruikt om groepen mensen uiteen te jagen. Het samenscholingsverbod werd in september 2007 ingevoerd. Een jaar later verlengde Utrecht het verbod voor zo’n veertig jongeren. Volgens de gemeente hebben de maatregelen in Kanaleneiland zo veel succes, dat de criminaliteit is gedaald, de overlast is afgenomen en de relatie tussen de probleemjongeren en straatcoaches is verbeterd. Wolfsen waarschuwt de jongeren dat bij nieuwe problemen „een zwaar middel als het samenscholingsverbod” weer zal worden ingevoerd.

Politie IJsselland koopt helmcamera’s

Zwolle. Het politiekorps IJsselland heeft na een eigen proef helmcamera’s aangeschaft om in te zetten tijdens grote ordeverstoringen. Het korps loopt hiermee vooruit op een landelijke proef. De camera is bevestigd op de helm van een agent. Volgens het korps bleek tijdens een 1,5 jaar durende proef dat mensen veel terughoudender reageren als ze een camera op zich gericht zien. (ANP)

Rijbewijs bromfiets pas in maart 2010

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Het praktijkexamen voor brom- en snorfietsers dat op 1 januari 2010 zou worden ingevoerd, wordt uitgesteld. Volgens brancheorganisatie BOVAG zal minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) de Tweede Kamer hier deze week over informeren. Volgens BOVAG is het maken van de wetgeving vertraagd. Het rijbewijs wordt nu op zijn vroegst in maart ingevoerd. In 2008 vielen bij ongelukken met brom- en snorfietsen 75 doden. Volgens het ministerie kan het aantal doden door het invoeren van het rijbewijs dalen.