Nederland en Europa kort

Britten razend om Frans triomfalisme vanwege zware post

Door onze correspondent

Brussel. „Het is de eerste keer in vijftig jaar dat Frankrijk deze post krijgt. De Britten zijn de grote verliezers.” De Franse president Nicolas Sarkozy had zo hard gevochten om ‘zijn’ kandidaat Michel Barnier een zware portefeuille in de Europese Commissie te bezorgen, dat hij zijn geluk niet op kan nu dat is gelukt. Probleem is: de Britten zijn zo kwaad over Sarkozy’s triomfalisme dat ze onderhandelingen over Europese banksupervisie blokkeren. EU-ministers moeten hierover vandaag beslissen. De sfeer is zo verziekt dat de Britten, die vinden dat supervisie hun financiële centrum in de Londense City schaadt, volgens een ooggetuige uit de onderhandelingen zijn weggelopen. De ruzie laait op juist nu gisteren het Verdrag van Lissabon in werking is getreden. Barnier wordt als commissaris Interne Markt verantwoordelijk voor financiële regulering. De Britten wilden dat voorkomen, maar Sarkozy zette Commissievoorzitter Barroso zo onder druk dat hij zwichtte. Om Londen te kalmeren, wordt Barniers hoogste ambtenaar een Brit. „Franse ideeën voor financiële regulering hebben gewonnen in Europa”, constateerde Sarkozy. Leuk voor Frankrijk, maar is Europa ermee gediend? In het Europees verdrag staat dat commissarissen Europese belangen dienen, geen nationale – zoals een minister er niet zit voor eigen stad of provincie, maar voor alle steden en provincies. Barnier bezweert nu dat hij er voor alle landen is en dat hij het belang van de City voor heel Europa inziet. Zo’n standpunt moet hij als eurocommissaris innemen. Maar velen in Brussel vragen zich af of hij, een van Sarkozy’s trouwste dienaren, de juiste man is om de schade te repareren.

Nog 115.000 zaken bij Hof mensenrechten

BRUSSEL. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kampt met een enorme achterstand. Het aantal zaken dat op de plank ligt in de Franse stad Straatsburg loopt dit jaar met zo’n 15.000 op naar bijna 115.000, zei Hofpresident Jean-Paul Costa gisteren. Het Hof is de laatste rechtsinstantie waar 800 miljoen mensen kunnen klagen over 47 landen als het gaat om schendingen van mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting of het recht op een eerlijk proces. Vooral sinds Oost-Europese landen en Rusland zijn aangesloten, kan het Hof de klachten niet meer aan. Van de zaken die nog in behandeling moeten worden genomen, is 28 procent gericht tegen Rusland. Ook de stapels voor Turkije (11 procent) en Roemenië (9 procent) zijn hoog. Het plan om de achterstand te bestrijden door minder rechters per zaak in te zetten, stuitte lang op een blokkade van Rusland. „Het goede nieuws is dat het Russische parlement in de komende weken wellicht toch akkoord gaat”, aldus Costa. (ANP)

Europees geld voor gebruik maffiabezit

BRUSSEL. De EU stelt 64 miljoen euro beschikbaar om in beslag genomen bezit van de georganiseerde misdaad in Zuid-Italië te herontwikkelen tot legale ondernemingen. Dat maakte eurocommissaris Pawel Samecki (Regionaal Beleid) gisteren bekend. Het geld komt uit het Cohesiefonds voor 2007-2013. Het fonds is bedoeld voor hulp aan achtergebleven gebieden. Op in beslag genomen grond van Salvatore ‘Toto’ Riina, bekend als „baas van de bazen”, op Sicilië is een toeristisch centrum gebouwd. Riina, veroordeeld voor de dood van drie rechters en twee politici, zit een levenslange celstraf uit. Op in beslag genomen grond van Giorgio Marano, ex-hoofd van de Camorra, de Napolitaanse maffia, staat nu een jeugdcentrum. (ANP)

‘Vlag EU op Kamer en overheidsgebouwen’

DEN HAAG. Als het aan het CDA ligt, wappert binnenkort de Europese vlag naast de Nederlandse vlag op overheidsgebouwen en op het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel stelde dat gisteren voor tijdens een debat over de EU. Ormel verwijst hierbij naar de historische gebeurtenis gisteren: op 1 december is het verdrag van Lissabon in werking getreden. Dat betekent onder meer dat de nationale parlementen nu formeel betrokken zijn bij het Europese besluitvormingsproces. (ANP)