Kamer wil vrijheden dieren vastleggen

„Dieren zijn geen zaken.” Deze vaststelling staat binnenkort in de wet, zo blijkt uit een debat in de Tweede Kamer vanmorgen. In een amendement op de Wet dieren wil de Kamer bovendien ‘vijf vrijheden’ van dieren vastleggen. Zo zou het „natuurlijk gedrag” van dieren niet langer beperkt mogen worden.

„Dit toont dat we als maatschappij continu een wens hebben om de situatie van dieren te verbeteren”, zegt initiatiefnemer Ernst Cramer (ChristenUnie) over de mogelijke consequenties voor de intensieve veehouderij. Het amendement is ingediend door de coalitiepartijen plus D66 en GroenLinks. Minister Verburg sprak zich vanmorgen niet uit tegen het amendement.

„Dit wordt een ijkpunt waaraan de huisvesting van dieren getoetst gaat worden”, zegt mede-indiener Harm Evert Waalkens (PvdA). „Domesticeren van dieren heeft natuurlijk met zich meegebracht dat de vrijheid van een dier wordt beknot, maar nu zal dat moeten gebeuren met zo min mogelijk beperken van natuurlijk gedrag. Of dat zal uitkomen op een varken op stro of in een modderpoel is een voortgaande discussie.”

Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de minister stelde slechts dat de „intrinsieke waarde van het dier wordt erkend”, zonder daar invulling aan te geven. De Kamer was daar ontevreden over en voegt nu in een amendement de zogeheten ‘vijf vrijheden van Brambell’ toe. Volgende week volgt de stemming over de amendementen.