Kamer wijst minaretmotie af

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie van de SGP over „terughoudendheid ten aanzien van opvallende schotelantennes [...] en het bouwen van grote moskeeën en minaretten”, afgewezen. De SGP wilde met de motie de autochtone Nederlander die rondloopt met „gevoelens van vervreemding en onbehagen” tegemoetkomen. Een andere motie van de SGP werd wel aangenomen. Die stelt dat het Wilhelmus een verplicht onderdeel moet worden in de inburgeringscursussen. Nieuwe Nederlanders hoeven niet alle coupletten te kennen maar, zegt Kees van der Staaij van de SGP, er moet wel aandacht aan het volkslied worden besteed. (ANP)