Haag Wonen neemt actie tegen geldnood

Haag Wonen, een van de grootste corporaties in Zuid-Holland, moet drastische maatregelen nemen om een financieel debacle op korte termijn te voorkomen.

Dat blijkt uit de brief van minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) aan Haag Wonen met zijn jaarlijkse oordeel over de financiële positie van woningcorporaties.

Haag Wonen (ruim 22.000 huurhuizen) is de grootste woningcorporatie tot nu toe die moet bezuinigen om de gevolgen van de kredietcrisis en de malaise op de huizenmarkt te bestrijden.

Morgen voert de Tweede Kamer op initiatief van PvdA en CDA spoedoverleg met Van der Laan over de financiële positie van de 430 woningcorporaties die samen 2,4 miljoen huurwoningen bezitten. „De sector zit een klem”, zei voorzitter Marc Calon van corporatievereniging Aedes vorige week op de Aedes-website.

Van der Laan heeft dit jaar vijf corporaties onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege ernstige problemen bij prestigeprojecten of vanwege fraudes. Twee daarvan, ouderenhuisvester SGBB (Hoofddorp) en Servatius (Maastricht), zijn volgens de brieven van Van der Laan onsolvabel. SGBB heeft inmiddels formeel financiële steun aangevraagd.

Verder heeft Zaans Volkshuisvesting (ZVH; ruim 6.000 woningen) in Zaandam te horen gekregen dat de solvabiliteit onvoldoende is en dat op korte termijn een herstelplan gemaakt moet worden om het vermogen te versterken.

Haag Wonen heeft in reactie op de „te ambitieuze meerjarenplanning” elf projecten met samen 541 koopwoningen stopgezet, aldus een woordvoerster. Sloopplannen zijn omgezet in renovatie.

Volgens de brief van de minister zijn de bedrijfslasten „ruim boven” het landelijk gemiddelde. Het aantal werknemers (265 eind 2008) gaat afhankelijk van een nieuw ondernemingsplan omlaag, aldus de woordvoerster, maar hoeveel is nog onbeslist. Haag Wonen ging eerder uit van een structureel personeelsbestand van 210.

Uit de brieven van Van der laan blijkt dat nog zeker zes andere, veelal kleine corporaties op korte termijn maatregelen moeten nemen om hun financiële positie te versterken.

De minister schrijft verder aan meer dan twintig corporaties dat zij op middellange termijn problemen krijgen als zij geen maatregelen nemen. De grootste corporatie in deze categorie is Portaal, met ruim 50.000 woningen in heel Nederland.

    • Menno Tamminga