Geheime EPD-hoorzitting Senaat ‘deugt niet’

De Eerste Kamer houdt een geheime ‘expert meeting’ over het elektronisch patiëntendossier, stond 21 november op deze plek. Waarom doet de Senaat dat? De deskundigen-bijeenkomst wordt georganiseerd door het Rathenau Instituut. Dat antwoordde (reactie #10) onder het betreffende blog-stukje: De belangrijkste reden hiervoor is de wens dat deelnemers vrijuit kunnen spreken, opdat de Kamerleden optimaal

De Eerste Kamer houdt een geheime ‘expert meeting’ over het elektronisch patiëntendossier, stond 21 november op deze plek. Waarom doet de Senaat dat?

De deskundigen-bijeenkomst wordt georganiseerd door het Rathenau Instituut. Dat antwoordde (reactie #10) onder het betreffende blog-stukje:

De belangrijkste reden hiervoor is de wens dat deelnemers vrijuit kunnen spreken, opdat de Kamerleden optimaal geïnformeerd worden over de voors en tegens van invoering van een landelijk EPD. Het is onze inschatting dat bij aanwezigheid van bijvoorbeeld pers deelnemers minder geneigd zullen zijn het achterste van hun tong te laten zien.

Dat was ongetwijfeld een eerlijke maar niet zo overtuigende uitleg. Deskundigen die in het openbaar wat anders zeggen dan in de relatieve beslotenheid van een Kamercommissie zijn niet erg zeker van hun zaak. Wat is geheime kennis waard?

Intussen is op de prachtige website Publiekrecht & Politiek te lezen dat volgens artkel 53 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer hoorzittingen openbaar moeten zijn. Wat is het verschil tussen een ‘expert meeting’ en een hoorzitting?

Er staat ook: ,,Een hoorzitting is openbaar tenzij de commissie anders besluit.” Dat is hier kennelijk gebeurd. Maar de hoofdregel is openbaarheid. Het blijft dus interessant van de Kamercommissie zelf te horen welk immens belang afwijking van die regel rechtvaardigt.

Dit is geen juridisch geneuzel. Het landelijke Elektronisch Patiëntendossier is weer een gigantisch it-project dat de meest persoonlijke gegevens van alle Nederlanders in een onzekere digitale hooiberg dumpt. De Eerste Kamer heeft terecht bedenkingen tegen nut en betrouwbaarheid van het project, nadat de Tweede Kamer het goedgelovig doorliet.

Stel dat na afloop van deze geheime deskundigen-bijeenkomst opeens een meerderheid van de Eerste Kamer toch voorstemt, dan is het toch wel heel interessant te weten welke deskundigheid daar toe heeft geleid.

Of hebben een of meer deskundigen vertrouwelijk informatie voor de Senaat? Als ik senator was zou ik die deskundige niet vertrouwen. Manipulatie heeft een voorkeur voor gesloten deuren.

    • Marc Chavannes