Garanties Dubai World dubieus

De garantie van Dubai World aan zijn obligatiehouders kan waardeloos blijken. De houdstermaatschappij van het emiraat, die bij zijn crediteuren om een aflossingspauze van zes maanden heeft verzocht, heeft beloofd islamitische obligaties ter waarde van 3,5 miljard dollar (2,3 miljard euro), uitgegeven door de nu in problemen verkerende dochteronderneming Nakheel, te zullen terugbetalen. Maar omdat lokale crediteuren feitelijk de dienst uitmaken, zouden buitenlandse kredietverleners erachter kunnen komen dat het niet zo makkelijk is die garantie daadwerkelijk af te dwingen.

Nakheel heeft gevraagd of de handel in zijn drie beursgenoteerde islamitische obligaties kon worden opgeschort. Alleen de eerste, die op 14 december afloopt, wordt gegarandeerd door moederbedrijf Dubai World. De betalingsverplichtingen ten aanzien van de andere twee obligaties, die een nominale waarde van 1,7 miljard dollar hebben en in 2010 en 2011 aflopen, lijken beperkt te zijn tot Nakheel zelf.

Uit de boeken over 2008 blijkt dat de vastgoedontwikkelaar voor 41,5 miljard dollar aan bezittingen heeft en voor 17,5 miljard dollar aan schulden – een batig saldo van 24 miljard dollar. Maar de vastgoedprijzen in het emiraat zijn in 2009 met zo’n 50 procent gedaald, en zullen naar alle verwachting met nog eens 20 procent dalen. Dat betekent dat Nakheel, dat een paar van de buitenissiger projecten van het emiraat heeft gefinancierd, makkelijk met een negatief saldo van 5 miljard dollar kan komen te zitten.

Ook bij moederbedrijf Dubai World, dat eind 2008 een schuld had van 59 miljard dollar, zal waarschijnlijk sprake zijn van een negatief saldo. Zijn portefeuille van tien bedrijven ziet er grotendeels noodlijdend uit. Maar Dubai World heeft ook 77 procent van de beursgenoteerde havenbeheerder DP World in handen. Dat bedrijf was op 25 november 5,1 miljard dollar waard, net vóórdat Dubai World zijn herstructureringsplannen bekendmaakte.

De buitenlandse crediteuren van Nakheel mogen niet al te enthousiast worden over de kansen hun geld terug te krijgen. Om een rechtszaak tegen Dubai World van de grond te krijgen, moet 75 procent van de obligatiehouders van Nakheel daarmee instemmen. Maar de meerderheid van de crediteuren bestaat uit lokale banken. En ook al zouden de lokale kredietverleners eventueel aan een rechtszaak willen meedoen, dan kan de wet van Dubai nog een stokje steken voor de verkoop van bezittingen van bedrijven die gedeeltelijk in handen van de overheid zijn.

Juristen zijn het erover eens dat de sanering van Nakheel en zijn moederbedrijf een testcase vormen. Dat zorgt ervoor dat de garantie van Dubai World een minder solide indruk maakt.

Una Galani

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Una Galani