Donner wilde vaccins voor bedrijven

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) heeft er bij zijn collega Klink (Volksgezondheid, CDA) op aangedrongen vaccins tegen de Mexicaanse griep te reserveren voor bedrijven. Klink was hier tegen.

Donner heeft zijn verzoek uiteindelijk vorige week ingetrokken, aldus bronnen in Den Haag.

Tijdens een interview op de website van NRC Handelsblad, zei Klink: „Wij hadden een en ander bijvoorbeeld ook in eigen land kunnen verkopen, bijvoorbeeld aan werkgevers. Maar omdat er risicogroepen in andere landen zijn doen we dat niet.” Het ministerie van Sociale Zaken bevestigt dat er met Volksgezondheid gesproken is over de mogelijkheid om vaccins aan werkgevers te verkopen. „Die mogelijkheid is ook verkend in het kabinet”, aldus de woordvoerder van Donner.

Bedrijven hadden met het vaccin hun werknemers in kunnen enten om economische schade door ziekte van hun personeel te voorkomen. Toen de pandemie uitbrak hield het bedrijfsleven er rekening mee dat werknemers in groten getale zouden uitvallen.

Klink vindt het belangrijker om de 19 miljoen overtollige doses te verkopen aan landen die helemaal geen vaccin hebben. Er ontbreken medische redenen om werknemers te vaccineren. Er zijn nog veel landen die mensen uit risicogroepen (zoals astma- of hartpatiënten) nu niet kunnen beschermen tegen de Mexicaanse griep.

Op de vraag waarom Donner zijn verzoek introk zegt Sociale Zaken dat er geen behoefte meer bestond bij werkgevers. „Donner heeft dat bij werkgevers gecheckt. De vaccins zouden pas op termijn beschikbaar komen. De risicogroepen gaan voor”, aldus een woordvoerder van Donner.

Afgelopen vrijdag besloot de ministerraad om 19 van de 34 miljoen aangeschafte vaccins te verkopen aan het buitenland. Landen als Macedonië, Malta en Suriname zijn kandidaten. Voor de zekerheid houdt Nederland een voorraad van 2,2 miljoen vaccins achter de hand. De restantanten blijven over nadat Nederlanders uit de risicogroepen, kinderen tussen zes maanden en vijf jaar en huisgenoten van baby’s met twee prikken zijn gevaccineerd.

In de VS ontstond begin november ophef toen bleek dat er vaccins waren geleverd aan banken op Wall Street, terwijl nog niet alle mensen uit de risicogroepen waren ingeënt.

Vraaggesprek met Klink via nrc.nl/webinterview

    • Antoinette Reerink