Donner: vaccins naar bedrijven

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) wilde het overschot aan vaccins tegen de Mexicaanse griep beschikbaar stellen aan Nederlandse werkgevers. Vorige week zag Donner af van zijn verzoek. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) vond het belangrijker om de overtollige doses te verkopen aan landen die helemaal geen vaccins hebben. Het verzoek van Donner is door het kabinet overwogen, zei Klink in een webinterview met deze krant. Afgelopen vrijdag besloot de ministerraad om 19 van de 34 miljoen aangeschafte vaccins te verkopen aan het buitenland. (NRC)

Lees het gesprek met Klink na via nrc.nl/webinterview