College R'dam stuurt onderwijs 'op' Zuid

Het Rotterdamse stadsbestuur gaat zich actief bemoeien met het onderwijsaanbod in Rotterdam-Zuid. Het college wil dat jongeren vanaf volgend jaar nog slechts een vervolgopleiding kiezen die leidt tot een baan. Op die manier moet verdere sociaal-economische uitholling worden tegengegaan en tegemoet worden gekomen aan de arbeidsvraag van het lokale bedrijfsleven.

De aankondiging maakt deel uit van de koerswijziging in het zogeheten Pact op Zuid, waartoe het college gisteren heeft besloten. „We hebben het lek op Zuid nog niet boven”, zegt wethouder Dominic Schrijer (grotestedenbeleid, PvdA). Met het herstructureringsproject Pact op Zuid (totale investering 1 miljard euro in tien jaar) namen de gemeente, deelgemeenten en woningcorporaties drie jaar geleden een voorschot op de landelijke aanpak van achterstandswijken. Rotterdam is met zeven Vogelaarwijken landelijk koploper.

De stad kan leerlingen niet dwingen tot een keuze, beseft Schrijer. Maar door het onderwijsaanbod te beperken, meent het stadsbestuur in samenwerking met de scholen de arbeidsperspectieven ‘op’ Zuid te kunnen verbeteren. „Op paardenverzorgers en visagistes zit niemand te wachten. In de zorg en de techniek daarentegen zal de vraag de komende jaren alleen maar toenemen.”

Daarnaast kondigt het college aan de particuliere woningvoorraad in de probleemwijken in Zuid terug te gaan dringen door samen met de corporaties circa 10.000 woningen versneld op te kopen. In deze vooroorlogse arbeiderswoningen in wijken als Hillesluis komen volgens Schrijer veel misstanden voor, zoals illegale (over)bewoning, die leiden tot overlast.

Ook het bedrijfsleven krijgt een stem in het Pact op Zuid. Het stadsbestuur omarmt de oproep van 25 grote ondernemingen om de zuidoever om te vormen tot „een mondiaal centrum voor energie-, water- en deltatechnologie”.

    • Mark Hoogstad