Banken van Abu Dhabi kunnen de klap van Dubai overleven

De banken van Abu Dhabi bevinden zich in een vreemde positie. Ze lijken gevoeliger voor de werkelijke probleemgebieden in het naburige Dubai dan de meeste westerse banken. Maar ze hebben een betere troefkaart in handen.

De Nationale Bank van Abu Dhabi (NBAD), qua bezittingen de grootste kredietverlener van het emiraat, heeft voor 345 miljoen dollar (228 miljoen euro) uitstaan bij Dubai World, het door vastgoed gedomineerde conglomeraat dat een aflossingspauze van zes maanden voor zijn schuldenlast van 59 miljard dollar heeft afgekondigd. Maar de Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), de op één na grootste bank, kon wel eens voor 1,9 miljard dollar hebben uitstaan. In tegenstelling tot de kredieten van westerse banken zijn deze schulden waarschijnlijk niet onder een bankensyndicaat verdeeld.

Als ADCB zijn hele lening aan Dubai World zou afschrijven, zou bijna 40 procent van zijn kernkapitaal worden weggevaagd. Deze situatie heeft kredietbeoordelaar Standard & Poor’s ertoe aangezet te waarschuwen voor een waarschijnlijke verlaging van de kredietstatus van ADCB in de toekomst.

Maar dit hoeft geen ramp te zijn voor Abu Dhabi, dat een belang van 65 procent heeft in ADCB en een van 70 procent in NBAD. De herstructurering van Dubai World zou de crediteuren in ieder geval iets moeten opleveren, en Abu Dhabi kan het zich gemakkelijk veroorloven zijn banksector te herkapitaliseren om ieder gat te vullen. Het emiraat bezit 8 procent van de mondiale oliereserves en een staatsfonds dat is gevuld met 700 miljard dollar.

Hoewel Abu Dhabi een binnenlandse bankencrisis kan voorkomen, zullen zijn kredietverleners niet geheel aan de gevolgen van de ineenstorting van Dubai kunnen ontsnappen. De mogelijk aanzienlijke verliezen zullen tot vragen van cliënten leiden. En hoewel ADCB misschien niet eens roekelozer is geweest dan westerse banken bij de kredietverstrekking aan Dubai World, zullen mondiale beleggers de bank uit het emiraat met meer behoedzaamheid tegemoettreden.

De kosten van het verzekeren van de staatsschuld van Abu Dhabi zijn nu gedaald naar 135 basispunten, nadat ze eind vorige week, in de onmiddellijke nasleep van de Dubai-schok, waren gestegen naar 195 basispunten. Een dergelijke onzekerheid zal zich vertalen in hogere financieringskosten – een belangrijke overweging, gezien het feit dat de leningen van ADCB slechts voor 77 procent worden gedekt door deposito’s.

Op de langere termijn zullen de banken van Abu Dhabi hun regionale winstverwachtingen moeten bijstellen. Zijn rijkdom betekent dat het emiraat de klap van Dubai kan overleven, maar de herinnering aan deze onaangename verrassing kan de economie van de regio voor enige tijd ondermijnen.

    • George Hay