Advies: scherper letten op klimaat

Nederland moet scherper letten op signalen die duiden op een versnelde klimaatverandering. Ook moet er meer onderzoek komen naar „noodmaatregelen” waarmee Nederland een mogelijke klimaatomwenteling het hoofd kan bieden. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld „versnelde vermindering” van uitstoot van broeikasgassen en het tegenhouden van de zonnestraling.

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport News in Climate Science and Exploring Boundaries dat is gemaakt op verzoek van minister Cramer (Milieu, PvdA), in samenwerking met Wageningen Universiteit en het KNMI.

Volgens de onderzoekers bieden de rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC van ruim twee jaar geleden nog altijd „een stevige wetenschappelijke basis voor het maken van klimaatbeleid”. Maar deze onderzoekers hebben de consequenties buiten beschouwing gelaten dat de klimaatverandering „sneller kan verlopen – of ernstiger gevolgen kan hebben – dan verwacht”.

Recentelijk is er in wetenschappelijke publicaties meer aandacht voor „onomkeerbare processen”, ook wel „kantelpunten” genoemd, die een versnelling van de klimaatverandering in gang kunnen zetten of daaraan bijdragen: het snel ontsnappen van methaan van de zeebodem en de afbraak van de West-Antarctische ijskap en het Amazone-regenwoud. „Deze processen houden een aanzienlijk risico in, zowel wereldwijd als plaatselijk, zelfs als het minder waarschijnlijk is dat zij zullen optreden”, aldus het gisteren verschenen rapport.

Volgens het rapport staat het denken in Nederland over maatregelen om zich in te dekken tegen risico’s als extreme klimaatverandering „in de kinderschoenen”.

Lees het rapport op nrc.nl/binnenland

    • Arjen Schreuder