Toch geld voor geschreven pers

Het plan van minister Plasterk (Media, PvdA) om met 4 miljoen euro subsidie zestig jonge journalisten twee jaar aan te stellen bij dag- en weekbladen, krijgt toch steun van een Kamermeerderheid. Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Volgens Plasterk dreigen vooral jonge journalisten de dupe te worden van bezuinigingen die kranten doorvoeren om het hoofd boven water te houden. Tot nu toe was de Kamer in meerderheid tegen het plan, maar het CDA zwichtte gisteren voor de argumenten van „regionale media die zeer hechten aan die zestig plaatsen”. Woordvoerder Joop Atsma wil wel dat ook persbureau ANP en de GPD, het samenwerkingsverband van regionale kranten, van de regeling profiteren. Oppositiepartijen VVD en PVV zien in de maatregel geen structurele verbetering van de economische positie van de geschreven pers.

De hoofdredactie van NRC Handelsblad is tegenstander van overheidssubsidie voor onafhankelijke journalistiek en zal geen gebruikmaken van de regeling.

Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) maakte zich in het mediadebat sterk voor onderzoek hoe de publieke omroep op grotere afstand van de politiek kan komen. „Nu is de omroep kwetsbaar voor politieke bemoeienis.” Onafhankelijkheid zou volgens Van Dam beter kunnen worden geborgd door een concessieovereenkomst met een vijfjarige financiering. Nu sluit het bestuur van de publieke omroep jaarlijks een prestatieovereenkomst met de minister.

Plasterk bleek niet voor vastleggen van budgetten. Hij laat de komende maanden in beeld brengen voor welke opgaven de publieke omroep staat. Die toekomstverkenning moet voor de zomer van 2010 klaar zijn. Veel partijen willen dat hij in deze studie ook kijkt naar ledental als het enige criterium voor een zendmachtiging.