Tegen. Tegen. Tegen

Omwonenden willen dat Vliegveld Twente dicht blijft.

Half december wordt beslist of de militaire luchthaven een doorstart maakt.

„Tegen!” „Tegen!” „Tegen!” Luid scandeert het publiek op het stadhuisplein in Enschede zijn mening over de heropening van de luchthaven in Twente als burgemeester Peter den Oudsten van Enschede – voorstander – het woord voert. Enkele honderden tegenstanders, inwoners van Enschede, maar vooral van omliggende gemeenten, maken hier hun bezwaren kenbaar. Twente staat aan de vooravond van de politieke beslissing door de gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel over de toekomst van de luchthaven.

Het dagelijks bestuur van de gemeente en de provincie en de rijksoverheid willen dat er weer een luchthaven komt, een „compacte luchthaven in het groen”, zoals ze dat formuleren. De start- en landingsbaan ligt er al, midden in het lommerrijke gebied tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede. Die baan werd tot 1 januari 2008 gebruikt door militairen voor vluchten met F-16’s, in combinatie met burgerluchtvaart op een beperkt aantal bestemmingen. Sinds het vertrek van de militairen ligt de basis is er verlaten bij.

Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM), waarin gemeente, provincie en rijksoverheid deelnemen, heeft berekend dat heropening van de luchthaven de meeste werkgelegenheid oplevert, en nauwelijks nadeliger is voor de natuur dan een ander plan dat voorligt. VTM gaat uit van 1,2 miljoen passagiers per jaar in 2030, zelfs met een luchthaven (FMO in Münster) op 66 kilometer afstand.

Heropening stuit op verzet van omwonenden, van Landschap Overijssel, van Duitse zijde. Algemeen heersen vrees voor lawaai en luchtvervuiling. Ze hekelen de komst van „de meest vervuilende industrie in een van de mooiste streken van het land. Ab Bos, voorzitter van de Stichting Hart voor Twente, spreekt het publiek toe: „Het moet en zal een vliegveld worden, zo lijkt het. De rapporten van VTM deugen niet, VTM is niet onafhankelijk.”

Applaus.

Onder het toegestroomde publiek, ook de Twentse cabaretier Herman Finkers. Hij woont, als inwoner van Beuningen, onder een aanvliegroute. Finkers verzet zich: „Als het plan doorgaat, wordt het een Twentse Betuwelijn.” Om hem heen klinkt: ‘Enschede zegt nee. Luchthaven, luchtkasteel. Dubai in Twente? Nee.’ „Men krijgt eindelijk door wat er gaat gebeuren”, reageert hij.

Finkers ziet heropening als „een megalomaan, zinloos plan”. Aanvankelijk was hij niet tegen. „Ik geloofde de verhalen van de voorstanders. Ik zou me er nooit mee hebben bemoeid als ik in 2006 niet was benaderd door een bewonersgroep. Toen ben ik mij er in gaan verdiepen, ik heb onder meer gesproken met mensen op de Universiteit Twente. De schellen vielen van mijn ogen.”

Een aantal (luchtvaart)economen ziet het ook niet zitten, stelt Wim Arends van Groenberaad, een organisatie die het gebied om Enschede „mooi” wil houden: „De conclusies van VTM zijn gebaseerd op onvolledig onderzoek en te positieve aannames.” Finkers heeft samen met de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente een alternatief plan geschreven, dat uitgaat van zorg en welzijn (care and cure): „Met wel sluitende berekeningen.”

Binnen in het stadhuis waar aansluitend aan de demonstratie de gemeenteraad van Enschede zich voor het eerst over het vliegveldplan buigt, wordt even later door een van de insprekers gevraagd om een minuut stilte. „Voor het verlies van het groene Twente.”

In de Enschedese gemeenteraad leek zich gisteravond een meerderheid af te tekenen voor heropening van de luchthaven in Twente. De vergadering was nog bezig toen deze krant naar de drukker ging.

Op 14 december beslist de gemeenteraad over de eventuele doorstart van het vliegveld. Provinciale Staten beslist twee dagen daarna.

    • Annette Toonen