Obama vraagt Europa al om extra troepen

Voor hij vanavond zijn nieuwe aanpak van de oorlog in Afghanistan bekendmaakt, is president Obama al begonnen zijn Europese bondgenoten onder druk te zetten om meer troepen te sturen. Zelf heeft hij opdracht gegeven 30.000 extra manschappen naar Afghanistan uit te zenden.

Na een grondige heroverweging van de strategie en een intern debat dat drie maanden heeft geduurd, zal Obama vanavond uiteenzetten hoe hij denkt de oorlog ten einde te kunnen brengen. Op West Point, de befaamde militaire academie, spreekt hij (om twee uur vannacht Nederlandse tijd) Amerikaanse kadetten toe, van wie er velen zelf naar Afghanistan zullen vertrekken.

Binnen en buiten Amerika is lang uitgekeken naar Obama’s oorlogsplan. Zijn critici, onder wie de voormalige vicepresident Dick Cheney, weten zijn langdurige interne beraad aan „geweifel”, waarmee de Verenigde Staten een indruk van zwakte zouden wekken.

Deze zomer lekte een advies aan de president uit van de bevelhebber van alle internationale troepen in Afghanistan, de Amerikaanse generaal Stanley McChrystal. Hij vroeg om 40.000 extra manschappen en pleitte ervoor bescherming van de Afghaanse bevolking prioriteit te geven boven bestrijding van de opstandelingen. De Amerikaanse ambassadeur in Kabul waarschuwde onlangs juist tegen het sturen van extra militairen.

Zondag begon Obama in het Witte Huis hoge militairen op de hoogte te stellen van zijn besluit. Maandag belde hij met een reeks bondgenoten, onder wie de leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China, India, Pakistan, Denemarken en Polen. Vanochtend sprak hij via een videoverbinding een uur met de Afghaanse president Karzai.

De Amerikanen hopen dat hun NAVO-partners 10.000 extra militairen sturen. Maar hoewel al enkele toezeggingen zijn gedaan (de Britse premier Brown heeft 500 man beloofd), is nog niet duidelijk hoe dat aantal gehaald wordt.

Vandaag zal de Amerikaanse gezant voor Afghanistan en Pakistan, Richard Holbrooke, bij de NAVO voor meer troepen pleiten. Vrijdag komen ook minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en generaal McChrystal naar Brussel voor NAVO-beraad. Frankrijk heeft al laten weten nu geen extra militairen te willen sturen. (AP, Reuters)

Interview: pagina 5