Nederland en Europa kort

Einde visumplicht burgers Montenegro, Macedonië en Servië

Brussel. Burgers uit Macedonië, Montenegro en Servië mogen vanaf 19 december zonder visum naar de meeste EU-landen reizen. Voor Albanezen en Bosniërs blijft de visumplicht voorlopig wel bestaan. Dat hebben de Europese justitieministers gisteren in Brussel besloten. Het besluit geldt voor de zogenaamde Schengenzone waarbinnen de vaste grenscontroles op het personenverkeer zijn opgeheven. Hiertoe behoren 25 EU-landen, evenals IJsland, Noorwegen en Zwitserland. De EU-landen Groot-Brittannië en Ierland vallen buiten de Schengenzone. In Servië vormt het vrije reizen een steun in de rug voor de pro-Europese regering die onder toenemende druk staat van nationalisten die zich verzetten tegen toenadering tot de EU. „We beloofden onze burgers dat we zouden zorgen voor afschaffing van de visa en dat is ons gelukt”, aldus de Servische president Boris Tadic gisteren in Brussel. Volgend jaar wordt opnieuw bekeken of de visumplicht ook voor Bosnië en Albanië kan worden opgeheven. De EU eist eerst meer hervormingen op het gebied van beveiliging van paspoorten, grenstoezicht en misdaadbestrijding. (AP)

EU-actieplan voor nucleaire aanslagen

BRUSSEL. Er komt een Europees actieplan tegen aanslagen en ongelukken met chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben dat gisteren in Brussel besloten. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, stelt ruim 100 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering ervan. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken (PvdA) vindt het van groot belang dat de lidstaten van de Europese Unie op dit terrein gaan samenwerken. De kans op aanslagen of rampen met bijvoorbeeld chemische of nucleaire middelen is weliswaar klein, maar als ze gebeuren kunnen de gevolgen enorm zijn, zo meent de minister. Tot dusver ontbreekt een samenhangende aanpak op Europees niveau. Nederland heeft wel al een nationaal systeem om dergelijke incidenten te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. (ANP)

Slachtoffer over de grens kan EU bellen

BRUSSEL. Wie in een van de EU-landen slachtoffer is geworden van criminaliteit kan binnenkort een nummer bellen voor informatie over onder meer rechten en plichten, procedures van plaatselijke politie en rechterlijke instanties en mogelijkheden voor schadevergoeding en verzekering. De Europese Commissie stelt hiervoor het nummer 116006 beschikbaar, heeft ze gisteren besloten. Eurocommissaris Viviane Reding (ICT en Telecom, de portefeuille die Neelie Kroes in januari overneemt) dringt er bij de lidstaten op aan mee te werken aan de hulplijn. Er komt ook een nummer (116117) voor personen die vragen hebben over niet-spoedeisende medische hulp in de EU, met name buiten de gewone kantooruren en in de weekeinden. Eerder stelde de EU al hulplijnen beschikbaar voor vermiste kinderen (116000), voor kinderen die hulp willen (116111) en voor psychische bijstand (116123). (ANP)