Kankersterfte in Europa gedaald

In de periode 2000-2004 zijn er in Europa 9 procent minder mannen en 8 procent minder vrouwen overleden aan kanker dan in de periode 1990-1994. Italiaanse, Zwitserse en Franse onderzoekers publiceerden hierover een grote studie in de Annals of Oncology (30 november online). De auteurs denken dat de kankersterfte enerzijds is gedaald doordat mensen minder zijn gaan roken en drinken, en anderzijds doordat screening, diagnose en behandeling sterk zijn verbeterd.

De daling trad op in bijna alle Europese landen, inclusief Rusland – alleen niet in Roemenië. Tussen de Europese landen bestaan wel sterke verschillen en die zijn in die tien jaar niet veranderd. In de landen met de hoogste sterftecijfers, veelal in Oost-Europa, is de sterfte nog altijd anderhalf tot tweemaal zo hoog als in de landen met de laagste sterftecijfers.

In Nederland lag de totale kankersterfte zowel voor mannen als voor vrouwen iets boven het Europese gemiddelde. Nederland scoort wel gunstig wat betreft eierstokkanker, waarschijnlijk doordat in Nederland relatief veel vrouwen de pil gebruiken. Eerder onderzoek liet zien dat pilgebruik het risico op eierstokkanker iets verlaagt. Aan longkanker sterven in Nederland nu minder mannen dan dertig jaar geleden, maar onder vrouwen is die sterfte juist toegenomen (zie grafiek), doordat meer vrouwen zijn gaan roken.

De afname in de kankersterfte is vooral spectaculair in de leeftijdsgroep van 35 tot 44 jaar: in 2000-2004 stierven 25 procent minder mannen en 20 procent minder vrouwen aan kanker dan tien jaar daarvoor. De onderzoekers benadrukken het belang van het verder terugdringen van tabak- en alcoholgebruik en van betere screening, met name in Oost-Europa.