Juffen: 'lessen voor kleuters te schools'

Kleuterjuffen vinden het onderwijs aan kleuters te schools. Ze komen onder meer in opstand tegen de Cito-toetsen, leermethoden en toenemende druk op de kleuters.

Dat blijkt uit een enquête die Het Onderwijsblad, het blad van de Algemene Onderwijsbond (AOb), hield onder ruim 350 kleuterjuffen. Negentig procent vindt het onderwijs aan kleuters te schools geworden.

Bijna alle ondervraagde kleuterjuffen vinden dat de Onderwijsinspectie steeds meer waarde hecht aan de cognitieve prestaties van kleuters.

Ook Cito-toetsen zijn doorgedrongen in de kleutergroepen. Ruim 85 procent van de juffen gebruikt ze, bijna 75 procent doet dat alleen omdat het moet. Kleuterjuf Sytske Pruiksma: „Het zijn momentopnames. De ontwikkeling van kleuters loopt nog erg uiteen.” Als een kleuter zijn dag niet heeft, heeft dat gevolgen voor de uitslag, zegt zij.

De juffen vinden het onderwijs te veel verzakelijkt, blijkt uit de enquête. Kleuterjuf Carla Hopman: „Het speelse gaat eruit, het muzikale ook: alles wordt steeds meer prestatiegericht.”

Een andere geënquêteerde: „Vroeger hoefde je in de kleuterklas je naam nog niet te kunnen schrijven. Nu moeten de kleuters al vijftien letters kennen; de letters van hun naam en een paar andere erbij. Ik probeer het speels te houden, maar het is steeds meer: oefenen, oefenen, oefenen.”

Meer dan de helft van de geënquêteerden vindt dat de vaak geadviseerde werkbladen en lesmethoden in de kleuterklassen niet bijdragen aan goed onderwijs. Ze worden soms alleen gebruikt omdat het moet.

Het onderzoek werd gehouden onder leerkrachten die in de jaren tachtig de opleiding tot kleuterjuf (Klos) hebben gevolgd. Sinds twintig jaar verzorgen de pabo’s, de opleiding tot leraar in het basisonderwijs, de opleiding. Veel ondervraagden willen dat er weer een speciale opleiding komt tot kleuterleidster.