Jeugdcriminaliteit sinds lange tijd weer gedaald

Voor het eerst sinds jaren is de jeugdcriminaliteit afgenomen. Vorig jaar kwamen 117.800 jongeren tussen 12 en 18 jaar in aanraking met politie of justitie, 800 minder dan een jaar eerder. Hun aandeel op het totaal van de 12- tot 18-jarigen lag vorig jaar op 4,6 procent, net als in 2007.

Sinds begin 2000, toen de jeugdcriminaliteit nog 3 procent bedroeg, was jaarlijks sprake van een toename. Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor 2009 die gisteren in Den Haag is gepresenteerd. De opstellers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreken van een „lichte kentering”.

Het aantal doorverwijzingen naar Bureau Halt nam vorig jaar met 8 procent af. Halt legt alternatieve straffen op aan jongeren die lichte vergrijpen hebben gepleegd. Ook het Openbaar Ministerie (OM) had minder zaken tegen jongeren af te handelen. Het aantal daalde vorig jaar met 300 zaken tot 24.000. Het aantal zaken tegen minderjarigen dat voor de rechter kwam, is in 2008 wel toegenomen: met bijna 5 procent. Zaken bij de rechter zijn meestal zwaarder dan zaken die het OM afdoet.

Opmerkelijk is dat het aandeel van meisjes bij zowel Halt, als in de zaken bij OM en rechter langzaam toeneemt. Een kwart van de jongeren bij Halt waren meisjes. Bij OM en rechter ging het om respectievelijk 20 en 15 procent. Minder jongeren (tussen 15 en 25 jaar) werden slachtoffer van een delict. Hun aandeel bedroeg vorig jaar 39 procent, tegenover 42 procent in 2006. Jongeren voelen zich ook iets veiliger. In 2006 zei 29 procent zich onveilig te voelen, vorig jaar 23 procent.

Lees de jeugdmonitor via nrc.nl/binnenland