Ik ben níét van mening dat de Euthanasiewet te snel is ingevoerd

In twee artikelen over het boek Verlossers naast God van Anne-Mei The (NRC Handelsblad, 28 november) wordt gesteld dat ik van mening zou zijn dat de Euthanasiewet „te snel” is ingevoerd. Daar is echter geen sprake van.

Wat ik wél heb gezegd in het gesprek met mevrouw The is dat de ontwikkeling van palliatieve terminale zorg in Nederland relatief laat op gang is gekomen. Pas in 1996 werd, op initiatief van een aantal artsen, het Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale patiënten Nederland opgericht. De maatschappelijke en politieke discussie over euthanasie was toen al ruim tien jaar aan de gang (zorgvuldigheidseisen geformuleerd in 1984; rapport Staatscommissie verschenen in 1985).

Omdat ik groot belang hecht aan brede beschikbaarheid van goede palliatieve zorg én omdat ik vind dat euthanasie alleen een sluitstuk behoort te zijn van een traject van goede palliatieve zorg, heb ik als minister van Volksgezondheid in 1998 een vijfjarig stimuleringsprogramma palliatieve zorg mogelijk gemaakt, met een jaarlijks budget van 7 miljoen gulden.

Dit heeft goed gewerkt: de palliatieve zorg heeft een flinke inhaalslag gemaakt. Toen de Euthanasiewet in 2002 van kracht werd, was de balans voldoende hersteld om deze wet van harte te verwelkomen.

Els Borst-Eilers

Oud-minister van VWS, Bilthoven

    • Els Borst-Eilers Oud-Minister van Vws