Hezbollah zwakt zijn retoriek af

De Libanese shi’itische organisatie Hezbollah heeft gisteren een nieuw politiek manifest gepubliceerd waarin de fundamentalistische retoriek is afgezwakt, maar de harde lijn tegen Israël en de Verenigde Staten is gehandhaafd. Met name wordt geen melding meer gemaakt van de vorming van een islamitische republiek in Libanon, dat een substantiële christelijke minderheid telt.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, die het document in een door de televisie verspreide toespraak vanaf een onbekende lokatie voorlas, zei dat de organisatie zelf trouw blijft aan haar fundamentalistische ideologie, maar dat het tijd is voor pragmatische veranderingen. „De mensen veranderen. De hele wereld is de afgelopen 24 jaar veranderd. Libanon is veranderd. De wereldorde is veranderd.”

Hezbollah werd in 1982 tijdens de Israëlische invasie op aangeven van Iran gevormd. In 1985 kwam het in de openbaarheid als een guerrillagroep, die ook sociale en medische diensten aan de verarmde shi’itische bevolkingsgroep begon te verlenen. Nu is de groep de belangrijkste gewapende macht in het land, maar heeft zij tevens een invloedrijke politieke arm die deelneemt aan de regering van nationale eenheid in Beiroet. Het laatste manifest dateert van 1985.

Nasrallah zei dat Hezbollah zijn wapens moet houden, ondanks de eis van onder andere de VN-Veiligheidsraad dat de groep wordt ontwapend. Daarbij verwees hij naar „de constante bedreiging en het dreigend gevaar voor Libanon van de zijde van Israël”. Israël ging in 2006 in het offensief tegen Hezbollah, waarbij in Libanon meer dan duizend mensen werden gedood en grote schade aan de infrastructuur werd aangericht. De Verenigde Staten blijven volgens hem „in de positie van vijand van onze natie en ons volk” door de „onbeperkte steun van de regering voor Israël”. Hij zei ook dat gewapende strijd de enige mogelijkheid is om door Israël bezet Arabisch land te bevrijden. (Reuters, AP)