Het kortzichtig moralisme van de milieubeweging

Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu gebruikt grote woorden om haar afkeur te laten blijken van klimaatprojecten in het buitenland (Opiniepagina, 16 november).

Grote zwendel, noemt ze het Clean Development Mechanism, CDM, dat industrielanden stimuleert te investeren in schone energie in ontwikkelingslanden. Haar opmerkingen zijn onverantwoordelijk en ingegeven door een kortzichtig moralisme dat de Nederlandse milieubeweging helaas zo eigen is. De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd, tonen overtuigend aan dat internationale klimaatsamenwerking het tij van toenemende vervuiling in ontwikkelingslanden kan keren.

Met hulp van het CDM bijvoorbeeld hebben bijna alle suikerfabrieken in Brazilië een efficiënte technologie gekocht waarmee ze het stro van het suikerriet omzetten in warmte en elektriciteit. Zo zijn ze nettoleveranciers van elektriciteit geworden, terwijl ze voorheen behoorden tot de grote energieverbruikers van het land. In Mexico zijn varkensboeren massaal begonnen met mestvergisting. In plaats van stinkende open mestvijvers vind je daar nu afgedekte installaties die het biogas opvangen en omzetten in duurzame energie.

Natuurlijk valt het CDM te verbeteren. De nieuwe generatie efficiënte kolencentrales in India en China die De Rijk aanhaalt, heeft ook mijn sympathie niet, ook al zijn de centrales zoveel schoner dan wat in die landen gebruikelijk is.

En ongetwijfeld is er een project of wat waarvan je kunt twijfelen of de emissierechten nu echt zo doorslaggevend waren bij zijn totstandkoming. Dat zijn echter redenen voor verbetering van het CDM, geen redenen om het kind met het badwater weg te gooien. Het CDM moet aanzienlijk worden opgeschaald en efficiënter worden: de 25 miljard euro die reeds door bedrijven en overheden uit de industrielanden geïnvesteerd is lijkt veel, maar is een schijntje vergeleken met wat echt nodig is om het klimaatvraagstuk aan te pakken.

Adriaan Korthuis

Directeur Climate Focus BV, Amsterdam

    • Adriaan Korthuis Directeur Climate Focus Bv