Heffing kilometerbelasting kan eenvoudiger

De kilometerheffing heeft veel lezers naar de digitale pen doen grijpen. Velen verzuchtten: waarom niet meer accijns op de benzine, dan ben je van alle bureaucratie bevrijd?

Meer dan tweederde van de huidige benzineprijs gaat al naar de belasting. Bovendien: als het zo eenvoudig was, zou die oplossing wel worden gekozen. Verschillende lezers beseften dat veel benzineverkoop en dus belastinginkopen dan weglekken naar Belgische en Duitse grensstreken.

Vandaag een interessant plan van lezer A.N. de Wolf uit Nootdorp. Hij heeft een nieuw systeem in de aanbieding dat in ieder geval een aantal veel gehoorde bezwaren van het ministeriële project vermijdt. Hieronder letterlijk.

,,Hoeveel kilometers een autobezitter per jaar rijdt, is heel eenvoudig te registreren aan de hand van de jaarlijkse APK-keuring, waarbij toch al de kilometerstand wordt genoteerd. De enige extra te nemen maatregel is dat deze registratie al een jaar na aanschaf van de auto moet beginnen.

De kilometerbelasting kan jaarlijks worden geïnd via een administratief systeem analoog aan de inkomstenbelasting. De autobezitter geeft (net als bij de inkomstenbelasting) een prognose voor het komende jaar, waarop een voorlopige aanslag wordt gebaseerd. Jaarlijks kan een naheffing worden opgelegd c.q. restitutie plaatsvinden, zodra het werkelijke aantal verreden kilometers bekend is.

Als een autobezitter in gebreke blijft, krijgt hij / zij een aanslag gebaseerd op 100.000 kilometer. Daartegen kan vervolgens bezwaar worden aangetekend, door het werkelijk verreden aantal kilometers alsnog te laten registreren. Op deze manier is het beruchte “kastje” overbodig. Dat levert niet alleen een gigantische kostenbesparing op, ook zijn de problemen rond de privacy meteen uit de wereld. Dit systeem kan op zeer korte termijn worden ingevoerd, desnoods via de Belastingdienst…

De kilometerbeprijzing, in combinatie met afschaffing van BPM en motorrijtuigenbelasting, is een goede manier om het gebruik van de auto in te perken en het bezit van een auto niet langer te belasten. Het belangrijkste argument voor kilometerbeprijzing is vermindering van de milieuvervuiling, niet het beteugelen van de files.

Al die automobilisten zijn klaarblijkelijk gaarne bereid om iedere dag weer in de file te gaan staan en geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Kennelijk vinden zij de auto comfortabeler, betrouwbaarder, sneller en veiliger dan het openbaar vervoer. Als de kilometers duurder worden, zullen zij nog steeds niet voor het OV kiezen. Een spitsheffing maakt de files dus wel duurder maar niet korter.

Hieruit volgt dat een spitsheffing ineffectief is. Een spitsheffing is bovendien onrechtvaardig: bewoners van de Randstad kunnen het niet helpen dat zij daar wonen en dagelijks op tijd op het werk moeten zijn. De milieuvervuiling die een auto verroorzaakt, is in en buiten de Randstad, in of buiten de spitsuren, precies hetzelfde. Een spitsheffing is dus ook volstrekt overbodig.

Wij willen dat de milieuvervuiling door auto’s vermindert. Dat kan door de hoogte van de kilometerbelasting te koppelen aan de mate waarin de auto het milieu vervuilt. Het is ongetwijfeld voor deskundigen mogelijk om voor ieder type auto een “milieucoëfficiënt” te ontwerpen aan de hand van gewicht, brandstofverbruik, CO2-, roet- en andere uitstoot, vergelijkbaar met de groene t/m rode labels.

Om de gedachten te bepalen geef ik hieronder een willekeurig rekenvoorbeeld, waarbij ik voor het gemak in plaats van de milieucoëfficiënt de nieuwprijs van de auto gebruik. Grofweg is een heel dure auto “vuiler” en minder zuinig dan een heel goedkope auto. Stel de kilometerbelasting op 5% van de nieuwwaarde van de auto, per 10.000 gereden kilometers per jaar.

Aanschafprijs auto         belasting per km         km per jaar            jaarlijkse belasting

€   10.000                               € 0,05                  10.000                  €       500

€   20.000                               € 0,10                  10.000                  €    1.000

€   50.000                               € 0,25                  20.000                  €    5.000

€ 100.000                               € 0,50                  20.000                  €  10.000

€ 150.000                               € 0,75                  50.000                  €  37.500

De uitkomst lijkt wat extreem, maar men kan ook andere parameters en percentages kiezen. Het sterk progressieve belastingtarief is een stimulans om de volgende keer een goedkopere (kleinere, zuiniger) auto te kopen, of meer te gaan carpoolen, zonder dat daar aparte maatregelen voor nodig zijn.

Er zijn bij dit systeem allerlei problemen te bedenken. Als men in het buitenland op tolwegen al belasting betaalt, wil men voor deze kilometers niet ook nog eens in Nederland belasting betalen. Met behulp van de tolbonnetjes kunnen de buitenlandse kilometers in mindering worden gebracht. Frauderen is ook vast wel mogelijk, maar dat kan bij elk systeem. De enorme kostenbesparing, door af te zien van het ICT / GSM systeem, weegt daar zeker tegen op.

Een apart punt is het beroepsgoederenvervoer. Ik zou mij kunnen voorstellen dat juist dit vervoer buiten de kilometerbeprijzing valt en volgens het oude systeem BPM en wegenbelasting blijft betalen. Bij het beroepsgoederen-vervoer gaat immers het adagium “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” vaak niet op.

Samenvattend: de kilometerheffing kan op heel korte termijn, met aanzienlijk minder kosten en zonder privacyproblemen worden ingevoerd als in plaats van de “kastjes” de APK-keuring wordt gebruikt. Een progressief tarief, aan de hand van een “milieucoëfficiënt”, zal op termijn het milieu effectief ten goede komen. Een spitstarief is ineffectief, onrechtvaardig en overbodig.”

    • Marc Chavannes