Grachtenfestival zit in financiële problemen

Het Grachtenfestival in Amsterdam verkeert in grote financiële moeilijkheden. Een onbekend aantal sponsors, waaronder de grootste geldschieter, Schiphol, heeft zich teruggetrokken.

De begroting van het Grachtenfestival bedroeg dit jaar 1,1 miljoen euro. Tien procent van de kosten wordt gedragen door vaste geldschieters, waaronder Schiphol en de gemeente Amsterdam. Voor de overige 90 procent van de kosten moet de organisatie elk jaar opnieuw dekking zoeken bij cultuurfondsen en sponsors. Zo was de Friesland Bank dit jaar voor het eerst sponsor van het festival. Ook de recettes worden tot de incidentele kosten gerekend.

Het Schiphol Fonds, dat jaarlijks geld ontvangt van Amsterdam Airport Schiphol voor de sponsoring van culturele projecten, was de afgelopen zeven jaar met een structurele bijdrage van telkens 250.000 euro hoofdsponsor van het klassieke muziekfestival in Amsterdam. Het sponsorcontract liep dit jaar af en zal niet in de huidige vorm worden verlengd. Volgens een woordvoerder van Schiphol is dit anderhalf jaar geleden al aangekondigd bij de festivaldirectie. Als redenen noemt hij „herijking van het sponsorbeleid” en de economische crisis. „Het Schiphol Fonds heeft volgend jaar een lager bedrag tot zijn beschikking voor de sponsoring van culturele projecten.” De luchthaven zal komend jaar nog wel meebetalen aan het gratis toegankelijke Prinsengrachtconcert, dat tijdens het Grachtenfestival plaatsvindt.

De gemeente Amsterdam verstrekt een structurele subsidie van 109.000 euro aan het festival, via het Kunstenplan dat de gemeenteraad vaststelt. Extra financiële ondersteuning zal de gemeente niet verstrekken, aldus een woordvoerder. Het Grachtenfestival kreeg dit jaar wel een extra incidentele subsidie van 85.000 euro van de gemeente uit het budget voor VSE (Verblijfstoerisme Stimulerende Evenementen).

    • Claudia Kammer