'EU begint aan nieuw tijdperk'

„Vandaag begint een nieuw tijdperk in de Europese samenwerking. Met het Verdrag van Lissabon, dat vandaag van kracht wordt, is de Europese Unie toegerust om nieuwe uitdagingen aan te gaan”, aldus premier Frederik Reinfeldt van Zweden, huidig EU-voorzitter, vanmorgen in een speciaal communiqué. Met het nieuwe EU-verdrag, „krijgen de EU-burgers een Unie die voldoet aan de roep van de 27 lidstaten om meer transparantie, democratie en doelmatigheid”, aldus Reinfeldt.

Door het nieuwe verdrag kunnen de lidstaten over meer onderwerpen bij (gekwalificeerde) meerderheid beslissen, in plaats van bij unanimiteit, al blijft op een aantal beleidsterreinen, zoals belastingen en buitenlands beleid, het vetorecht bestaan.

Verder krijgen het Europees Parlement en de nationale parlementen meer zeggenschap over het EU-bestuur. Het Europees Parlement beslist voortaan ook mee over justitie en landbouw. Nationale parlementen kunnen heroverweging van voorstellen voor Europese wetten afdwingen.

De Europese Raad van regeringsleiders krijgt een vaste voorzitter. De eerste ‘EU-president’ is de Belg Herman Van Rompuy. Andere noviteit is de dubbelrol van de ‘EU-minister’ van Buitenlandse Zaken, die zowel Hoge Vertegenwoordiger namens de Europese Raad (EU-leiders) als vice-voorzitter van de Europese Commissie wordt. De Britse Catherine Ashton bekleedt deze functie als eerste.